Psihološke i edukacijske intervencije za muškarce i žene sa smanjenom plodnošću

Dosadašnje spoznaje: Otprilike jedna petina parova koji imaju smanjenu plodnost te traže tretmane za liječenje smanjene plodnosti pokazuju klinički relevantne znakove anksioznosti, depresije ili stresa. Psihološke i edukacijske intervencije se često nude parovima sa smanjenom plodnošću, ali njihova efikasnost, i u poboljšanju mentalnog zdravlja i stopi trudnoća, je nejasna.

Cilj: Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti utjecaj psiholoških i edukacijskih intervencija za parove sa smanjenom plodnošču na njihovo psihološko stanje i uspjeh terapija za liječenje neplodnosti.

Obilježja studija: Uključili smo 39 studija u kojima je sudjelovalo 4925 sudionika podvrgnutih medicinski potpomognutoj oplodnji. Studije su se razlikovale na niz načina, uključujući vrstu i trajanje postupaka, uključene ispitanike i usporedbe. Dokazi se odnose na studije objavljene do travnja 2015.

Ključni rezultati: U studijama su uočene znatne metodološke slabosti te su sve studije imale visok rizik od pristranosti za jednu ili više domena procjene kvalitete. Stoga su autori zaključili da zajedničko analiziranje njihovih rezultata ne bi dovelo do klinički smislene procjene učinka terapija. Mogućnost pristranosti postoji zbog razlika u terapijama i količini pozornosti koju su dobili ispitanici kad su procjenjivani psihološki ishodi (27 studija) i rezultati plodnosti (18 studija), kao i rezultati u broju osoba koje su odustale od sudjelovanja u istraživanju (24 studije) i načinu na koji su mjereni rezultati (26 studija). Stoga smatramo da su rezultati svake studije nepouzdani. 33 studije prijavile su kao rezultat mentalno zdravlje. Samo 2 studije prijavile su kao rezultat živorođeno dijete i jedna studija trudnoću. Nije bilo moguće dati odgovor na glavna pitanja ovog sustavnog pregleda.

Kvaliteta dokaza: Procijenili smo da je sveukupna kvaliteta dokaza jako niska. Glavni razlozi su: vrlo visok rizik pristranosti i ozbiljna proturječnost zaključaka studije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane <br> Prevela: Maja Ilijanić <br> Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information