Liječenje neuropatske boli dezipraminom u odraslih osoba

Neuropatska bol je bol koja proistječe iz oštećenih živaca. Razlikuje se od bolnih podražaja koji se prenose duž zdravih živaca iz oštećenog tkiva (pad, posjekotina, artritično koljeno). Neuropatska bol se liječi različitim lijekovima od boli koja je posljedica oštećenog tkiva. Lijekovi kao što su paracetamol ili ibuprofen često nisu učinkoviti u liječenju neuropatske boli, za razliku od nekih lijekova koji se kadšto primjenjuju u liječenju depresije ili epilepsije, a mogu biti vrlo učinkoviti u ljudi s neuropatskom boli.

Dezipramin je triciklički antidepresiv iz istog razreda lijekova kao i amitriptilin, koji se naveliko preporučuje u liječenju neuropatske boli. Isto tako, dezipramin može biti koristan u slučajevima bolova koji potječu iz tih izvora. U 2014., provedena su istraživanja koja su prikupila kliničke pokuse u kojima je dezipramin rabljen u liječenju neuropatske boli.

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je pet malih studija, od kojih je svaka uključila od 24 do 54 ispitanika, tako da je ukupno u svih pet istraživanja bilo uključeno 177 ispitanika s bolnom dijabetičnom neuropatijom ili postherpetičkom neuralgijom. Studije su bile randomizirane i dvostruko slijepe, ali je svaka od njih imala jedan ili više izvora moguće pristranosti, što je moglo dovesti do precjenjivanja učinkovitosti. Nije bilo moguće kombinirati informacije različitih studija, ali su studije pojedinačno upućivale na korist dezipramina (obično u dozi od 100 i 150 mg dnevno) u odnosu na placebo gdje je uočena povećana stopa štetnih ishoda. Nije bilo dovoljno informacija o drugim usporedbama na temelju kojih bi se izvukli drugi zaključci.

U istraživanjima je bilo premalo informacija, koje su također bile neprimjerene kvalitete da bi potvrdile da dezipramin djeluje kao anelgetik u liječenju bolne dijabetične neuropatije ili postherpetičke neuralgije. Isto tako, nije bilo dovoljno informacija o drugim tipovima neuropatske boli. Pokazana je učinkovitost nekih drugih lijekova kao prvog izbora u liječenju neuropatske boli.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marija Vrdoljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information