Nesteroidni protuupalni lijekovi u liječenju aksijalnog spondiloartritisa

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu učinka nesteroidnih protuupalnih lijekova za aksijalni spondiloartritis (uključujući i ankilozirajući spondilitis i ne-rendgenski aksijalni spondiloartritis) smo uključili 39 studija s ukupno 4356 ispitanika (pregled literature koja je objavljena do 18. lipnja 2014.). U jednoj studiji je provedeno istraživanje u bolesnika s nerendgenskim aksijalnim spondiloartritisom.

U bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom:

Tradicionalni i COX-2 nesteroidni protuupalni lijekovi smanjuju bolove, ublažavaju bolest i poboljšavaju funkciju (dokaz visoke kvalitete) i vjerojatno nisu uzrokom odustajanja od studije uslijed nuspojava ili teških nuspojava u usporedbi s placebom u kratkotrajnom praćenju (dokazi srednje kvalitete uslijed nepreciznosti nekih ishoda). Podaci o nuspojavama su često neprecizni, osobito kod rijetkih i teških nuspojava. Moguće nuspojave uključuju gastrointestinalne tegobe. Rijetke komplikacije uključuju krvarenje u probavnom sustavu i poteškoće sa srcem ili krvnim žilama.

Što je aksijalni spondiloartritis i što su nesteroidni protuupalni lijekovi?

Aksijalni spondiloartritis je oblik artritisa koji zahvaća zglobove zdjelice ili kralježnice, ili oboje. Uzrokuje bolove i ukočenosti zahvaćenih dijelova tijela i može uzrokovati deformitete kralježnice i smanjenu funkciju.

Nesteroidni protuupalni lijekovi se često koriste za ublažavanje bolova i smanjenje upale, te se smatraju liječenjem prvog reda u osoba s aksijalnim spondiloartritisom. COX-2 nesteroidni protuupalni lijekovi moguće imaju manje gastrointestinalnih posljedica u odnosu na tradicionalne nesteroidne protuupalne lijekove, ali postoje dokazi za druge nuspojave, primjerice povećan rizik kardiovaskularnih događaja.

Koji su ishodi u bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom nakon 6 tjedana liječenja nesteroidnim protuupalnim lijekovima:

Liječenje tradicionalnim nesteroidnim protuupalnim lijekovima je smanjilo bol za 16,5 bodova na skali od 0 do 100 (manji broj bodova označava manju bol) (17% apsolutnog poboljšanja).

Bol je u bolesnika liječenih tradicionalnim nesteroidnim protuupalnim lijekovima bila 44 boda, a u bolesnika koji su liječeni placebom 60,5 bodova.

Aktivnost bolesti uz liječenje tradicionalnim nesteroidnim protutupalnim lijekovima je bila 17,5 bodova na skali od 0 do 100 (manji broj bodova označava manju aktivnost bolesti) (18% apsolutnog poboljšanja).

Aktivnost bolesti uz tradicionalne nesteroidne protuupalne lijekove je bila 37,2 boda, a u bolesnika liječenih placebom 54,7 boda.

Funkcija uz nesteroidne protuupalne lijekove je bila 9,1 boda manja na skali od 0 do 100 (manji broj bodova označava bolju funkciju) (9% je apsolutno poboljšanje).

Liječenje tradicionalnim nesteroidnim protuupalnim lijekovima je ocijenjeno za funkciju s 40,9 bodova, a kod liječenja placebom s 50,0 bodova.

Prekid liječenja tradicionalnim nesteroidnim protuupalnim lijekovima uslijed nuspojava (0% apsolutne razlike) je nađen za manje 13 ljudi od 1000.

Prekid liječenja tradicionalnim nesteroidnim protuupalnim lijekovima je nađen u 39 od 1000 osoba, a za placebo u 52 od 1000 osoba.

Teške nuspojave liječenja tradicionalnim nesteroidnim protuupalnim lijekovima su nađene u jednoj više osobi od 1000 (0% apsolutne razlike).

Teške nuspojave su nađene u 3 od 1000 bolesnika liječenih tradicionalnim nesteroidnim protuupalnim lijekovima, a kod placeba u 2 od 1000.

Kod liječenja COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima bol je bila 21,7 bodova niža na skali od 0 do 100 (22% apsolutnog poboljšanja).

Bol kod liječenja COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima je bila 42,3 boda, a kod placeba 64 boda.

Aktivnost bolesti uz liječenje COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima je bila 22 boda niža na skali od 0 do 100 (22% apsolutnog poboljšanja).

Aktivnost bolesti uz liječenje COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima je bila 32,7 boda, a uz placebo 54,7 boda.

Procjena funkcije uz liječenje COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima je bila 13,4 boda niža na skali od 0 do 100 (13% apsolutnog poboljšanja).

Funkcija uz liječenje COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima je bila 36,6 bodova, a uz placebo 50,0 bodova.

Uslijed nuzpojava je 13 bolesnika više, od 1000 prestalo uzimati COX-2 nesteroidne protupalne lijekove (2% apsolutne razlike).

Liječenje COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima je bilo razlogom u 24 od 1000 ljudi za prekid liječenja, u usporedbi s 11 od 1000 za placebo.

Isti broj bolesnika je imao teške nuspojave u skupini liječenoj COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima i placebom (0% apsolutne razlike).

2 od 1000 bolesnika je imalo teške nuspojave uz liječenje COX-2 nesteroidnim protuupalnim lijekovima i placebom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information