Mogu li lijekovi pomoći prijestupnicima koji se drogiraju u smanjenju zloporabe droga ili kriminalnih aktivnosti?

Dosadašnje spoznaje

Prijestupnici koji se drogiraju po svojoj prirodi predstavljaju socijalno isključenu skupinu u kojoj je uporaba droga češća nego u ostatku populacije. Lijekovi (farmakološke intervencije) imaju važnu ulogu u njihovoj rehabilitaciji. Zato je važno istražiti koji lijekovi djeluju kod tih osoba.

Karakteristike studija

Autori Cochrane sustavnog pregleda pretražili su baze podataka kako bi pronašli randomizirana kontrolirana ispitivanja (u kojima su sudionici podijeljeni nasumično u jednu, drugu ili neku treću skupinu) intervencija radi smanjivanja, eliminacije ili prevencije ponovne zloporabe droga ili kriminalnih aktivnosti prijestupnika. Autori su uključili muškarce i žene bilo koje dobi te bilo koje etničke pripadnosti.

Ključni rezultati

Autori su pronašli 14 studija o lijekovima za prijestupnike koji konzumiraju droge. Intervencije su uključivale: (1) naltrekson u usporedbi s rutinskom uvjetnom kaznom, socijalno-psihološkom terapijom ili oboje, (2) metadonsku terapiju u usporedbi s različitim oblcima savjetovanja; i (3) naltrekson, diamorfin i buprenorfin u usporedbi s nefarmakološkim terapijama i u kombinaciji s drugim farmakološkim terapijama. Studije se ne mogu analizirati zajedno zato što su usporedbe bile previše različite. Autori su pronašli dokaze loše kvalitete da pri usporedbi s nefarmakološkim metodama agonistički tretman nije učinkovit u smanjenju zloporabe droga ili kriminalne aktivnosti. Također su pronašli slabe dokaze da agonistička terapija nije učinkovita u smanjenju zloporabe droge, ali su pronašli dokaze srednje kvalitete da oni pripomažu smanjenju broja kriminalnih radnji. Usporedbom lijekova (metadon naspram buprenorfina, diamorfina i naltreksona), autori nisu pronašli značajne razlike između ishoda mjerenih u istraživanju, što znači da ni jedan od tih lijekova nema prednost u odnosu na druge koji su istraženi. Jedna studija omogućila je uvid u usporedbu cijene između buprenofina i metadona, ali podatci nisu bili dovoljni da bi prikazali uvjerljivu analizu njihove cjenovne isplativosti. Autori su zaključili da farmakološke intervencije doista smanjuju naknadnu zloporabu droga i kriminalnu aktivnost (u manjoj mjeri). Osim toga uočene su razlike i varijacije između uspješnih intervencija u načinu na koji su bile provedene i koje su mogle osigurati dulje smanjenje zloporabe droga i kriminalne aktivnosti.

Kvaliteta dokaza

Ovaj sustavni pregled bio je ograničen manjkom prikazanih informacija te je kvaliteta dokaza bila slaba. Dokazi se odnose na studije objavljene do svibnja 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Mate Maričić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information