Mepolizumab, reslizumab ili benralizumab za liječenje oboljelih od astme koji već uzimaju inhalacijske steroide i dugodjelujuće beta 2 -agoniste

Ključne poruke

• Lijekovi za astmu mepolizumab, reslizumab i benralizumab smanjili su napadaje astme kod odabranih osoba s teškom astmom (onih sa velikim brojem upalnih stanica u krvi koje se zovu eozinofil).

• Došlo je do malih pozitivnih pomaka u rezultatima kvalitete življenja i dijagnostičkih testova disanja, ali su oni bili toliko neznatni da ih bolesnici nisu mogli osjetiti.

Istraživačko pitanje

U ovom pregledu smo razmatrali može li primjena lijekova mepolizumaba, reslizumaba ili benralizumaba uz standardnu terapiju (npr. inhalacijske steroide i kombinirane inhalatore) biti bolja u odnosu na placebo (lažni lijek) za astmatičare.

Dosadašnje spoznaje

Astma je upalna plućna bolest koju obilježava suženje dišnih putova, otežano disanje, stezanje u prsima i smanjenje kvalitete života. Pogađa oko 350 milijuna ljudi diljem svijeta. Mepolizumab, reslizumab i benralizumab su novi lijjekovi koji djeluju protiv interleukina 5, tzv. anti-IL5 lijekovi koji mogu smanjiti simptome astme.

Značajke istraživanja

Sedamnaest istraživanja uspoređivalo je mepolizumab, reslizumab ili benralizumab sa placebom kod oko 7600 ljudi s astmom, od kojih je većina imala tešku bolest. Rezultate smo saželi jer su se odnosili na pojavu napadaja astme koji zahtijevaju dodatno liječenje, na kvalitetu života, testove disanja, učinke na krvni biomarker (broj tipa upalnih stanica koje se zovu eozinofili) i neželjene učinke.

Ključni rezultati

Sudionici s teškom astmom, koji su imali veliki broj određene vrste upalnih stanica (eozinofila) u krvi, imali su koristi od uzimanja mepolizumaba, reslizumaba ili benralizumaba u vidu smanjenja učestalosti napada astme. Utvrđeno je poboljšanje kvalitete života i testova disanja, ali toliko neznatno da ga pacijenti nisu mogli osjetiti. Suglasni smo sa međunarodnim smjernicama koje kažu da se ti lijekovi mogu dodati standardnoj terapiji kod osoba s teškom astmom. Potrebna su daljnja istraživanja zbog objašnjenja nekih aspekata, kao što je način procjene odgovora na liječenje i trajanje liječenja.

Pouzdanost dokaza

Dokazi uključeni u ovaj sustavni pregled su dobiveni iz vrlo dobro osmišljenih istraživanja. Uvjereni smo da su sudionici istraživanja bili nasumično raspoređeni u različite skupine za liječenje, da ni oni ni istraživački tim nisu bili svjesni liječenja kojeg su dobivali, a mali broj koji nije dovršio istraživanje nije imao utjecaja na nalaze.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 7. svibnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Aleksandra Radman Tomić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information