Radna terapija nakon zamjene kuka

Dosadašnje spoznaje

Artroplastika kuka (kirurški zahvat kojim se postavlja endoproteza kuka, odnosno umjetni kuk) je standardni kirurški zahvat kod osteoartroze za liječenje boli i ograničenja kretanja. Nakon artroplastike kuka se primjenjuju određena pomagala, primjerice povišenje za zahodsku dasku i za stolice, poduka o izbjegavanju aktivnosti koje pregibaju ili okreću kuk te položaj prekriženih nogu. To je način sprječavanja iščašenja novougrađenog kuka, a što je bolno i otežava kretanje. Savjet o pomagalima i ponašanju obično pružaju fizioterapeuti. Predmet ovog Cochrane sustavnog pregleda je analiza učinka tih mjera na oporavak nakon artroplastike kuka.

Obilježja studija

Dokazi se odnose na studije objavljene do 29. travnja 2016. Pretražili smo dostupne dokaze i našli 3 studije s ukupno 492 osobe s artroplastikom kuka. U dvije studije su pomagala dodijeljena ispitanicima, primjerice povišene sjedalice za zahod i drške, te ograničenja položaja tijela (u jednoj studiji je primijenjena fizikalna terapija). Jedna studija je istražila poduku o sigurnim postupcima u svakodnevnom životu za sprječavanje iščašenja umjetnog kuka. Postupci su bili različiti između studija i rezultati nisu statistički objedinjeni.

Ključni rezultati

U jednoj studiji su uspoređeni ishodi ispitanika koji su randomizirani za poštedu kuka, pomagala i funkcijska ograničenja u usporedbi s poštedom kuka ili pomagalima ili funkcijskim ograničenjima. To je glavna usporedba pregleda.

Kvaliteta života povezana sa zdravljem (niže bodovanje je bolji pokazatelj kvalitete života)

Nije moguće zaključivanje o ishodu mjera na kvalitetu života povezanu sa zdravljem (nema brojčanih rezultata) uslijed malog broja ispitanika i lošeg ustroja studije.

Funkcija

Nije moguće zaključivanje o ishodu isptivanja na funkciju (nema brojčanih rezultata) budući da je broj ispitanika mali i lošeg ustroja studjie.

Ozbiljne nuspojave

Nije bilo slučajeva iščašenja ili ozbiljnih nuspojava.

Važni ishodi koji nisu ispitani.

Bol, uspjeh liječenja i ponovna operacija nisu ispitani.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je ocijenjena pomoću sustava Bodovanja preporuka, razvoja i procjene (engl. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE). Kvaliteta dokaza je vrlo niska uslijed malog broja ispitanika, veličine studije i provedbe studije i slabog prikrivanja tko je od ispitanika u kojoj skupini. Daljnja istraživanja će vrlo vjerojatno promijeniti zaključivanje o ovim rezultata. Nije jasan učinak pomagala i postupaka na poboljšanje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information