Metode procjene zrelosti vrata maternice prije indukcije porođaja - procjena mogućnosti otvaranja vrata maternice u odgovoru na spontane kontrakcije maternice

U ovom pregledu literature istraživači Cochrane kolaboracije usporedili su rezultate procjene prema Bishopovoj ljestvici ili pomoću bilo koje druge metode za provjeru zrelosti vrata maternice u žena koje su primljene u rodilište kako bi rodile izazivanim (induciranim) porođajem. Bishopova ljestvica je tradicionalna metoda određivanja spremnosti vrata maternice za otvaranje (dilatiranje) prije izazivanja porođaja. Također se procjenjuje položaj, omekšavanje i skraćivanje vrata maternice, te položaj čeda. Pretražena je literatura kako bi se pronašla odgovarajuća ispitivanja objavljena do 31. ožujka 2015. Uključena su dva randomizirana kontrolirana ispitivanja u kojima su sudjelovale ukupno 234 trudnice.

Koje su metode za omekšavanje vrata maternice i zašto je važno omekšati vrat maternice prije indukcije poroda?

Izazivanje porođaja nije prirodan proces početka porođaja. Koristi se u trudnica u vrijeme trudnoće kad je veća vjerojatnost da će beba preživjeti porođaj, kad ne postoji jasan dokaz ozbiljnog početka porođaja i kada su membrane koje ovijaju čedo neoštećene. Izazivanje porođaja može biti potrebno zbog zdravstvenog problema majke, njezina djeteta ili oboje, a provodi se u devetom ili prije devetog (zadnjeg) mjeseca trudnoće. Porodničari (specijalisti za skrb o trudnicama) odavno znaju da će porod biti uspješan kada vrat maternice ima povoljne značajke koje ga čine spremnim za porod. Na način poroda i njegovo ukupno trajanje utječu mnogi čimbenici, a spremnost (zrelost) vrata maternice je samo jedan od njih.

Rezultati pronađenih istraživanja

Dokaz umjerene kvalitete bio je dostupan u dvije uključene studije koje su uspoređivale Bishopovu ljestvicu s transvaginalnim ultrazvukom (TVUS) -ultrazvukom koji se obavlja kroz vaginu. Studije su procijenjene kao nisko-rizične u odnosu na pristranost. Potreba za davanjem lijeka mizoprostola za omekšavanje vrata maternice bila je veća pri primjeni transvaginalnoga ultrazvuka. Nije nađena jasna razlika između dvije metode procjene u smislu vaginalnog poroda, poroda carskim rezom, prijam novorođenčeta u neonatalnu jedinicu intenzivnog liječenja, mekonijsko obojenje amnionske tekućine, nenormalan rad srca čeda u maternici dok je majka imala trudove i ljestvice Apgar s manje od 7 bodova (poteškoće u uspostavljanju života i samostalne kretnje čeda odmah po porođaju). Ni jedna od uključenih studija nije izvijestila o učestalosti pucanja maternice ili smrti djeteta neposredno prije, za vrijeme ili neposredno nakon porođaja. Nije nađena ni jedna studija koja bi uspoređivala Bishopovu ljestvicu s nekom drugom metodom, kao što je prisutnost vaginalnog fetalnog fibronektina i faktora rasta nalik inzulinu - vezujući protein-1.

Zaključci autora

Iako je ukupna kvaliteta dokaza umjerena, nije postojala razlika u rezultatima između dviju metoda (Bishopove ljestvice i TVUS), osim povećane potrebe za mizoprostolom u skupini TVUS. Obje metode mogu biti korisne jedna drugoj ili komplementarne. Za korištenje Bishopove ljestvice nije potrebna nikakva posebna opremu, a oslanja se na pregled prstima koji je potreban za izazivanje poroda (za umetanje sredstva za dozrijevanje vrata maternice, pucanje plodovih ovoja ili njihovo odvajanje od vrata maternice). Međutim, TVUS potencijalno daje dodatne informacije koje mogu utjecati na tijek porođaja i upravljanje njime. Izbor određene metode može se razlikovati ovisno o okružju i potrebi, jer TVUS zahtijeva edukaciju i možda neće biti dostupan i pristupačan u siromašnim zemljama.

Buduća istraživanja
Dvije su analizirane studije uključile mali broj žena i potrebna su daljnja istraživanja. Takve studije trebaju uključivati ishode kao što su pucanje (rupture) maternice, perinatalna smrtnost čeda, najprikladnije granične (engl. cut-off) vrijednosti za duljinu vrata maternice i Bishopove ljestvice da bi razvrstale žene prema zrelom ili nezrelom vratu maternice.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Baričević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information