Dijagnostička preciznost GenoType® MTBDRsl testa za otkrivanje rezistencije prema antituberkuloticima drugog izbora

Dosadašnje spoznaje

Za liječenje tuberkuloze (TB) dostupni su različiti lijekovi, ali otpornost (rezistencija) uzročnika turberkuloze prema tim lijekovima postaje sve veći problem. Ljudi koji boluju od TB otporne na lijekove treba liječiti lijekovima protiv TB druge linije. U usporedbi s lijekovima prve linije protiv TB te lijekove treba uzimati dulje i mogu biti povezani s više štetni učinaka. Otkrivanje otpornosti na TB lijekove je važno kako bi se poboljšalo zdravlje, smanjila smrtnost i smanjilo širenje TB otporne na lijekove.

Definicije
TB otpornu na višestruke lijekove (engl. multidrug-resistant TB, MDR-TB) uzrokuje bakterija TB koja je otporna barem na isoniazid i rifampicin, dva najbolja lijeka protiv TB.

TB izvanredno otprona na lijekove (engl. extensively drug-resistant TB, XDR-TB) je vrsta MDR-TB koja je otporna na gotovo sve lijekove protiv TB.

Koji su testovi analizirani u ovom sustavnom pregledu?

GenoType® MTBDRsl (MTBDRsl) je brzi test za otkrivanje rezistencije na lijekove druge linije protiv TB. U osoba s MdR-TB, MTBDRsl se koristi za otkrivanje dodatne otpornosti na lijekove. Test se može napraviti na TB bakterijama koje rastu u kulturi u laboratoriju iz uzorka pacijenta (neizravno testiranje) ili na uzorku pacijenta (izravno testiranje), čime se izbjegava odgođeno vrijeme analize koje je potrebno kad se radi s laboratorijskom kulturom. MTBDDRsl verzija 1.0 zahtijeva da uzorak bude pozitivan na bris pomoću mikroskopije, dok verzija 2.0 (dostupna od 2015.) može koristiti uzorak koji je ili pozitivan ili negativan na bris.

Što je cilj ovog pregleda literature?

Cilj je bio istražiti koliko je točan MTBDRsl za otkrivanje otpornosti na lijekove; usporediti neizravno i izravno testiranje i usporediti dvije verzije testa.

Za koje razdoblje je pretražena literatura korištena u ovom sustavnom pregledu?

Uključene su studije objavljene zaključno do 21. rujna 2015. godine.

Koji su glavni rezultati pregleda?

Pronašli smo 27 kliničkih pokusa. U 26 istraživanja analiziran je MTBDRsl verzija 1.0, a jedna studija je analizirala verziju 2.0.

Fluorokinolonski lijekovi

MTBDRsl verzija 1.0 (uzorak pozitivna na bris) prepoznaje 86% osoba koje su otporne na fluorokinolon i rijetko daje pozitivan rezultat za osobe bez rezistencije (dokazi umjerene kvalitete).

Lijekovi drugoga izbora koji se daju injiciranjem

MTBDRsl verzija 1.0 (uzorak pozitivan na bris) prepoznaje 87% osoba koje su otporne na lijekove drugog izbora koji se daju injiciranjem i rijetko daje pozitivne rezultate za osobe bez rezistencije (niska kvaliteta dokaza).

XDR-TB

MTBDRsl verzija 1.0 (uzorak pozitivan na bris) prepoznaje 69% osoba s XDR-TB i rijetko daje pozitivan rezultat za osobe bez rezistencije (prema procjeni kvalitete dokaza, niska kvaliteta dokaza).

Za MTBDRsl verzija 1.0 pronašli smo slične rezultate za neizravno i izravno testiranje (uzorak pozitivan na bris).

Budući je pronađena samo jedna studija koja je ispitala MTBDRsl verziju 2.0, nije bilo moguće sa sigurnošću procijeniti dijagnostičku točnost verzije 2.0. Također nije bilo moguće usporediti dijagnostičku točnost te dvije verzije.

Kakva je metodološka kvaliteta dokaza?

Za procijenu kvalitet korišten je alat QUADAS-2 (engl. Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies). Za uključene studije procijenjeno je da su visoke kvalitete, ali je bilo pitanja vezanih za referentni standard koji je korišten (s kojim je MTBDRsl uspoređen).

Zaključci

MTBDRsl (uzorak pozitivan na bris) prepoznaje većinu pacijenata koji su otporni na lijekove drugog izbora za liječenje TB. Kad test daje negativan rezultat, konvencionalni testovi za otpornost na lijekove i dalje se mogu koristiti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Zvonimir Markovina
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information