Primjena belatacepta u pacijenata s transplantiranim bubregom

Transplantacija bubrega može poboljšati kvalitetu života i produljiti životni vijek u pacijenata s terminalnim stadijem zatajenja bubrega (ESKD), u usporedbi s kroničnom dijalizom. Kako bi se spriječilo da tijelo odbaci presađeni bubreg koriste se imunosupresivni lijekovi koji potiskuju imunološki odgovor (najčešće se koriste kalcineurinski inhibitori - CNI). Uporaba kalcineurinskih inhibitora (CNI) povezana je s visokim krvnim tlakom, visokom razinom lipida u krvi, povećanim rizikom od nastanka dijabetesa i kroničnim oštećenjem transplantiranog bubrega. Kronično bubrežno oštećenje glavni je razlog gubitka funkcije transplantiranog bubrega u ljudi koji ne umiru prije nego li njihov transplantirani bubreg zakaže. Uporaba belatacepta mogla bi biti druga mogućnost kao imunosupresivna terapija koja sprječava odbacivanje, ali ima i manje nuspojava od kalcineurinskih inhibitora (CNI).

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je pet studija koje uspoređuju belatacept i kalcineurinske inhibitore (CNI) u kojima je sudjelovalo 1535 pacijenata s transplantiranim bubregom. Ukupni rezultati svih tih studija pokazuju da kada se radi o sposobnosti sprječavanja odbacivanja i očuvanju funkcije transplantiranog bubrega, nema razlike između belatacepta i kalcineurinskih inhibitora (CNI). Primatelji koji su primali belatacept imali su niži krvni tlak, manju pojavnost dijabetesa i bolju funkciju transplantiranog bubrega od primatelja koji su primali kalcineurinske inhibitore (CNI). Mogućnost smrti nakon transplantacije bubrega bila je slična kod primatelja belatacepta i kalcineurinskih inhibitora (CNI).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Sara Matijević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information