Mogu li se simptomi prvog reda koristiti za preciznu dijagnozu shizofrenije?

Pacijentima koji pate od psihoze vrlo je važno što ranije postaviti točnu dijagnozu. Što se ranije postavi dijagnoza shizofrenije, bolji je ishod liječenja. Međutim, druge bolesti ponekad imaju slične psihotične simptome kao shizofrenija, kao na primjer bipolarni poremećaj. Ovaj Cochrane sustavni pregled je istražio koliko "simptomi prvog reda" mogu biti korisni u postavljanju točne dijagnoze shizofrenije. Simptomi prvog reda su simptomi koje mogu iskusiti osobe s psihozom, na primjer halucinacije, glasovi, osjećaj da drugi ljudi mogu čuti njihove misli. Pronađena je 21 studija s ukupno 6253 sudionika u kojima je istraženo koliko su pouzdani simptomi prvog reda u dijagnosticiranju shizofrenije kad se usporede s dijagnozom koju postavlja psihijatar. Te su studije pokazale da u osoba koje zaista boluju od shizofrenije simptomi prvog reda mogu točno dijagnosticirati svega nešto više od polovine bolesnika. Kod osoba koje nemaju shizofreniju, gotovo 20% bi ih imalo netočnu dijagnozu shizofrenije ako bi se kao dijagnostički kriterij uzeli samo simptomi prvog reda. Stoga, ako osoba pati od "simptoma prvog reda", shizofrenija je jedna od mogućih dijagnoza, ali postoji i mogućnost da se radi o nekom drugom duševnom poremećaju. Temeljem rezultata ovog sustavnog pregleda literature, ne preporučuje se korištenje samo simptoma prvog reda za dijagnosticiranje shizofrenije. Međutim, simptomi prvog reda mogu biti korisni za uočavanje pacijenata koje bi trebao procijeniti psihijatar.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information