Dodavanje pleriksafora G-CSF-u za mobilizaciju matičnih stanica kod autologne transplantacije u osoba s određenim zloćudnim bolestima krvi

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizrana je postojeća literatura za podatke o učinkovitosti i sigurnosti dodavanja pleriksafora faktoru stimulacije rasta granulocita (eng G-CSF) naspram intervencije samo s G-CSF za mobilizaciju matičnih stanica u osoba s malignim limfomom ili multiplim mijelomom.

Dosadašnje spoznaje

Maligni limfomi se mogu podijeliti u Hodgkinove i ne-Hodgkinove limfome, koji najčešće zahvaćaju limfne čvorove i limfni sustav. Multipli mijelom je karcinom koštane srži. Učinkovita terapija ne-Hodgkin limfoma i multiplih mijeloma je kemoterapija s visokim dozama lijekova praćena autolognom transplantacijom matičnih stanica. Kod autologne transplantacije, matične stanice se skupljaju iz krvi pacijenta prije početka liječenja visokim dozama kemoterapije. Te matične stanice se moraju potaknuti da iz koštane srži uđu u krv. Lijek koji se često koristi za mobilizaciju matičnih stanica je G-CSF. Novija istraživanja ukazuju kako bi dodavanje pleriksafora, koji se originalno koristio za liječenje HIV infekcija, G-CSF-u za povećanje broja dobivenih matičnih stanica moglo povećati vjerojatnost uspješne transplantacije nakon kemoterapije.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretraživano je nekoliko medicinskih baza podataka te su pronađena 4 randomizirana kontrolirana pokusa koji ispunjavaju kriterije uključivanja. Dva od četiri pokusa su preuranjeno završena zbog malog broja sudionika (14 sudionika) te njihovi autori nisu objavili nikakve rezultate. Stoga, one nisu uključene u statističku analizu. Dva objavljena pokusa su imala 600 sudionika s multiplim mijelomom ili ne-Hodgkinovim limfomom. U oba pokusa eksperimentalna skupina je primala potkožno kombinaciju G-CSF i pleriksafor, a kontrolna skupina G-CSF s placebom. Oba pokusa je sponzorirao Genzyme - proizvođač pleriksafora.

Ključni rezultati

Učinjena je meta-analiza podataka iz dva pokusa za smrtnost nakon 12 mjeseci, uspješno prikupljanje matičnih stanica i štetne događaje.

Nije bilo dokaza za razliku između dvije istraživane skupine (pleriksafor i placebo skupine) što se tiče smrtnosti nakon 12 mjeseci i štetnih događaja tokom mobilizacije matičnih stanica.

Meta-analiza je pokazala povoljan učinak pleriksafora na ishod prikupljanja matičnih stanica. Nadalje, u oba pokusa vrijeme prikupljanja određenog broja matičnih stanica je bilo statistički značajno manje u skupini koja je primala pleriksafor u odnosu na placebo skupinu.

U studiji u kojoj su sudionici imali multipli mijelom kod 95,9% sudionika u pleriksafor skupini i 88,3% sudionika u placebo skupini je obavljena transplantacija. U studiji u kojoj su sudionici imali ne-Hodgkinov limfom kod 90% sudionika u pleriksafor skupini i samo 55,4% sudionika u placebo skupini je obavljena transplantacija. Po rezultatima studija sudionici s ne-Hodgkinovim limfomom su naročito imali korist od dodavanja pleriksafora za uspješnu transplantaciju, ali nije bilo dokaza za statistički značajnu razliku u vremenu ponovne proizvodnje neutrofila i krvnih pločica (eng. engraftment) u transplantiranih sudionika.

Znanstveni radovi u kojma su opisani ti pokusi nisu prikazali rezultate za kvalitetu života ili preživljenje bez napredovanja bolesti.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je bila visoka za štetne događaje i uspješno prikupljanje matičnih stanica, a umjereno za smrtnost nakon 12 mjeseci. Glavni nedostatak je nepreciznost rezultata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information