Terapija vođena rezultatima pozitronske emisijske tomografije kao prva linija liječenja za Hodgkinov limfom

Dosadašnje spoznaje

Hodgkinov limfom (HL) je zloćudna bolest limfnog sustava tijela. Uzrokuje 10-15% svih limfoma u industrijaliziranim zemljama i najčešće se javlja oko 30. i oko 60. godine života. Iako se smatra relativno rijetkom bolešću, radi se o jednom od najčešćih zloćudnih bolesti u mladih odraslih osoba. Kako su stope izlječenja i do 90% kroz 5 godina, radi se o jednom od karcinoma s najvišim stopama izlječenja širom svijeta.

Prikazivanje tumorskog tkiva metodom koja se naziva pozitronska emisijska tomografija (PET) pokazalo se kao dobar način procjene aktivnosti tumora. Stoga se postavlja pitanje treba li koristiti tu dijagnostičku pretragu kao alat tijekom terapije da bi se otkrile soobe koje odgovaraju ili ne odgovaraju na kemoterapiju. To bi omogućilo promjenu daljnjeg liječenja i personaliziranu terapiju. Terapija bi se mogla tako smanjiti ili zaustaviti u osoba koje pokazuju dobar odgovor na kemoterapiju i na taj način smanjiti rizik od dugoročnih štetnih učinaka, ili bi se terapija mogla pojačati u osoba koje pokazuju slab odgovor na kemoterapiju.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitano je može li terapija vođena PET pretragom u oboljelih od HL-a dovesti do boljih rezultata kao što je dulje ukupno preživljenje i preživljenje bez znakova napredovanja bolesti, većeg odgovora na terapiju, bolje kvalitete života, smanjiti štetne učinke (kao što su sekundarne zloćudne bolesti) i smrtnost povezanu s terapijom.

Karakteristike studija

Pretražene su medicinske baze podataka kako bi se našla relevantna istraživanja. Dva su autora neovisno pregledala sve rezultate pretraživanja, sažela i analizirala rezultate. To je dovelo do uključenja 3 randomizirana kontrolirana pokusa s ukupno 1999 ispitanika. Trenutno su objavljeni podatci za 1480 od tih ispitanika i prikazani u ovom sustavnom pregledu. Ispitanici su bili podijeljeni u skupinu koja je primala standardnu terapiju (kemoterapija nakon koje je slijedila terapija zračenjem - radioterapija) ili skupinu koja je primala terapiju prema rezultatima PET-a (samo kemoterapija). Srednja dob ispitanika bila je 32 godina i 52% njih bili su muškarci.

Dokazi u ovom sustavnom pregledu odnose se na studije objavljene do rujna 2014. godine.

Ključni rezultati

Autori sustavnog pregleda nisu mogli donijeti zaključke o učinku terapije vođene rezultatima PET-a na ukupnu smrtnost zbog nedovoljne količine podataka (zabilježena su ukupno 4 smrtna slučaja u 1480 ispitanika). Međutim, preživljenje bez napredovanja bolesti bilo je kraće u osoba čija je terapija prilagođena rezultatima PET-a nego u onih koji su liječeni standardnom terapijom. Temeljem pronađenih podataka može se pretpostaviti da će od 1000 osoba koje prime terapiju vođenu PET-om kroz 4 godine 222 osobe doživjeti napredovanje bolesti ili smrt u usporedbi sa 100 osoba od 1000 koje primaju standardnu terapiju. Samo jedna studija prikazala je podatke o kratkoročnim nuspojavama i ti rezultati nisu bili sigurni i ne pružaju pouzdane dokaze. Studije nisu prikazale rezultate za kvalitetu života, odgovor na terapiju ili smrtnost povezanu s terapijom.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za rezultate o ukupnom preživljenju i štetnim učincima procijenjena je kao vrlo niska. Dokazi za preživljenje bez napredovanja bolesti bili su umjerene kvalitete.

Zaključak

Trenutno nema čvrstih dokaza o učinju na ukupno preživljenje. Ovaj sustavni pregled pokazuje da osobe u ranom stadiju HL imaju kraće preživljenje bez znakova napredovanja bolesti ako se njihovo liječenje vodi rezultatima PET-a nego ako primaju standardnu terapiju. Potrebno je provesti više randomiziranih kontroliranih pokusa kako bismo dobili više informacija o štetnim učincima, smrtnosti povezanoj s terapijom i kvaliteti života te utvrditi da li prednost uočena kod preživljenja bez znakova napredovanja bolesti, a koja je uočena kod standardne terapije, vrijedi i za ukupno preživljenje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information