Radioterapija za liječenje difuznog glioma moždanog debla u djece i adolescenata

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je procijeniti učinak standardne radioterapije (s ili bez kemoterapije) naspram drugih terapija (uključujući i druge tehnike radioterapije) za novo-dijagnosticirane difuzne gliome moždanog debla u djece i adolescenata od rođenja do 21. godine života.

Dosadašnje spoznaje

Difuzni gliomi moždanog debla u pravilu se pojavljuju u ponsu (dio moždanog debla) te se šire i infiltriraju najmanje 50% ponsa s karakterističnim prikazom na magnetskoj rezonanciji (MRI). Prognoza je vrlo loša. Srednje vrijeme ukupnog preživljavanja (eng. overall survival, OS; vrijeme od postavljanja dijagnoze pa do vremena smrti iz bilo kojeg razloga) je 8 do 11 mjeseci. Do sada nije bilo analiza ili sustavnih preglednih radova u kojima se procijenio učinak ili šteta zračenja novo-dijagnosticiranih difuznih glioma moždanog debla u djece i adolescenata između rođenja i 21. godine života.

Značajke istraživanja

Temeljitim pretraživanjem medicinskih baza podataka su pronađena dva istraživanja koja su ispitala različite terapije. Jedna studija, sa 130 sudionika, je usporedila hiperfrakcioniranu radioterapiju (6 tjedna terapije 2 puta na dan) s konvencionalnom radioterapijom (6 tjedna terapije jednom na dan). Druga studija, sa 71 sudionikom, je usporedila hipofrakcioniranu radioterapiju (3 tjedna terapije jednom na dan) s konvencionalnom radioterapijom.

Rezultati

Usporedbom hiperfrakcionirane i konvencionalne radioterapije nije pronađen utjecaj na ukupnu stopu preživljavanja (eng. overall survival rate, OS), preživljavanje bez znakova bolesti (eng. event-free survival, EFS; vrijeme od dijagnoze, ulaska u studiji ili početka liječenja do progresije bolesti, relapsa bolesti, sekundarnog tumora ili smrti), radiološkog odgovora (smanjenje tumora više od 50%) te toksičnosti (oštećenje organizma zbog radioterapije).

Usporedbom hipofrakcionirane i konvencionalne radioterapije nije pronađen utjecaj na: OS, preživljavanje bez napredovanja bolesti (eng. progression-free survival, PFS; vrijeme od dijagnoze, ulaska u studiji ili početka liječenja do napredovanja bolesti) te nuspojave.

Kvaliteta dokaza

Za hiperfrakcioniranu radioterapiju uspoređenu s konvencionalnom radioterapijom, kvaliteta dokaza je bila niska za OS i EFS te vrlo niska za radiološki odgovor i toksičnost.

Za hipofrakcioniranu radioterapiju uspoređenu s konvencionalnom radioterapijom, kvaliteta dokaza je bila umjerena za OS te niska za PFS i nuspojave.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information