TEG i ROTEM za prepoznavanje traumom uzrokovane koagulopatije (bolesti sustava za zgrušavanje krvi) kod odraslih traumatiziranih pacijenata koji krvare. 

Što je "traumom uzrokovana koagulopatija"?

Traumom uzrokovana koagulopatija (TIC) je oštećenje sustava za zgrušavanje krvi koje se može pojaviti neposredno nakon ozljede (traume) i može dovesti do iskrvarenja i smrti bolesnika. Nalaz TIC-a pri prijemu u bolnicu povezan je s povećanom smrtnosti, transfuzijama krvi, pojavom dodatnih oštećenja i vremenom boravka u bolnici.

Kako se prepoznaje (dijagnosticira) TIC? 

Suvremeno testiranje na TIC uglavnom uključuje testove zgrušavanja bolesnikove krvi (tj. ispituje se sposobnost zgrušavanja bolesnikove krvi).  

Što su tromboelastografija (TEG) i rotacijska tromboelastografija (ROTEM)?

Tromboelastografija (TEG) i rotacijska tromboelastografija (ROTEM) su testovi koji procjenjuju sposobnost bolesnikovog sustava za zgrušavanje da na mjestu ozljede stvori ugrušak. U nekim centrima TEG i ROTEM koriste se u rutinskom radu ali u Velikoj Britaniji njihovo korištenje je najčešće ograničeno samo na istraživačke centre.

Cilj ovog istraživanja

Cilj ovog rada bio je utvrditi vrijednost TEG i ROTEM u prepoznavanju TIC-a kod odraslih bolesnika koji krvare. Dijagnostička točnost TEG i ROTEM uspoređena je s drugim testom koji se trenutno koristi (referentni standard) a to je PV/INR (PV, protrobinsko vrijeme i INR, internacionalni normalizirani omjer; međunarodna mjera za nemogućnost stvaranja ugruška kod bolesnika na terapiji lijekovima koji ometaju zgrušavanje krvi). 

Što smo otkrili?

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronašli smo tri istraživanja (s 300, 90 i 40 ispitanika; ukupan broj ispitanika iznosi 430) koja su usporedila dijagnostičku točnost TEG-a ili ROTEM-a u odnosu na PV/INR u prepoznavanju TIC-a kod odraslih bolesnika iz Hitnog medicinskog trakta koji krvare zbog ozljede. Poznati su nam nedostatci PV/INR referentnog standarda ali u nedostatku drugačijeg kliničkog dogovora PV/INR smatraju se testovima koji najbolje odražava trenutnu kliničku praksu. Čitatelji bi trebali znati da procjena dijagnostičke točnosti TEG-a ili ROTEMA-a nije bila jedini cilj niti u jednom od 3 uključena istraživanja.

Niti jedno od 3 istraživanja nije procjenilo dijagnostičku točnost TEG-a nego samo ROTEM-a. Sva tri istraživanja dala su vrlo malo dokaza o dijagnostičkoj točnosti ROTEM-a ipak njihovi rezultati ukazuju da bi jedna ROTEM varijabla moga biti pokazatelj TIC-a (amplituda ugruška kod 5,10 i 15 min.; CA5, CA10 i CA 15) iako bi se mogli koristiti i drugi pokazatelji.

Sveukupnu pouzdanost procjena dijagnostičke točnosti za amplitudu ugruška umanjio je mali broj uključenih istraživanja (dva za CA5 mjerenja i 1 istraživanje za CA10 i CA15 mjerenja) kao i spoznaja da istraživanja mogu biti podložna sustavnoj greški ako se uzmu u obzir karakteristike ROTEMA i PV/INR kao referentnog standarda.

Nema dovoljno dostupnih istraživanja dijagnostičke točnosti TEG-a i ROTEMA-a da bi istraživači mogli odrediti da li su ta dva testa dovoljno dobra za prepoznavanje TIC-a u odraslih bolesnika koji krvare.

Ovi dokazi čvrsto ukazuju da bi se za sada ti ispitivani testovi trebali koristiti samo u istraživačke svrhe. Ovaj Cochrane sustavni pregled naglašava da nije dovoljno definirati sam uređaj (TEG i ROTEM) kao test koji se istražuje (index test). I ROTEM i TEG nude brojne varijable (mjerenja): vrijeme početka zgrušavanja; vrijeme stvaranja ugruška; alfa ugao; amplitudu ugruška; maksimalnu snagu ugruška; vrijeme potrebno za postizanje maksimalne snage ugruška; vrijeme razgradnje ugruška. Sve to je prikazano na slici 7. Nadalje, protokol za početak zagrušavanja također treba biti određen tj. INTEM, EXTEM ili FIBTEM u slučaju ROTEM-a. Potrebno je razjasniti koji od navedenih mjerenja je najvažniji za određeni klinički zahtjev; iako bi moglo biti više od jednog. I na kraju različite procjene testova mogle bi pomoći u procjeni različitih varijabli ovih testova. Procjene prediktivnih istraživanja (istraživanja koja se bave predviđanjem nečega) mogle bi razjasniti vezu između rezultata testa i ishoda bolesnika i dati uvid u najbolji način liječenja za TIC i bolesnike koji krvare.  Autori ovog sustavnog pregleda trenutno rade na sustavnom pregledu upravo takvih prediktivih studija i to je registrirano u bazi PROSPERO (Međunarodni registar protokola sustavnih pregleda).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Merica Aralica
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information