Umetci za sinuse koji sadrže steroide za poboljšanje simptoma u bolesnika s kroničnim rinosinusitisom koji se podvrgavaju funkcionalnoj endoskopskoj operaciji sinusa

Dosadašnje spoznaje

Kronični rinosinusitis (CRS) je dugotrajna upalna bolest sluznice nosa i sinusa. Iako uzrok CRS ostaje nepoznat,brojni čimbenici zacijelo pridonose razvoju te bolesti. CRS se liječi medicinskim postupcima (lokalni ili oralni steroidi) i operacijom. Iako medicinske terapije često pružaju olakšanje većini pacijenata sa CRS-om, često se izvodi i funkcionalna endoskopska operacija sinusa (FESS). Međutim, ishod nakon operacije FESS može biti ugrožen poslijeoperacijskom upalom, polipozom (nastanak polipa) i priraslicama nosne sluznice, koji često zahtijevaju dodatne intervencije. Stoga se od postoperativnih terapija očekuje da postignu optimalan dugoročni rezultat. Umetci za sinuse koji sadrže steroide (engl. steroid-eluting sinus stents) su uređaji koji se postavljaju unutar nosa, sinusa ili na oba mjesta i tu postupno otpuštaju steroide nakon FESS zahvata. Rabe se za sprječavanje suženja koje povezuje sinus i nosnu sluznicu i omogućuju protuupalna djelovanja tijekom poslijeoperativnog procesa cijeljenja. Međutim, nije poznato imaju li ti umetci neke prednosti u poboljšanju nosnih simptoma pacijenata s CRS-om.

Značajke istraživanja

Istražena su sva randomizirana kontrolirana istraživanja koja su proučavala učinak umetaka za sinuse koji sadrže steroide usporedno s umetcima koji sadrže nesteroidne lijekove, stavljanja predmeta koji stvaraju pritisak (tamponada; engl. nasal packing) ili nikakvu dodatnu terapiju u odraslih pacijenata sa CRS-om koji su se podvrgnuli FESS. Od 159 radova koje su autori dobili pretraživanjem literature nađeno je 21 koji su detaljnije proučeni jer su naizgled odgovarali kriterijima uključenja, jer su u njima istraženi sinusni umetci za pacijente koji se podvrgavaju FESS. Međutim, autori su morali isključiti sva ta istraživanja iz pregleda zato što nisu ispunjavala sve kriterije uključenja. Stoga autori nisu pronašli niti jedno od istraživanje koje bi se moglo uključiti u ovaj pregled literature.

Ključni rezultati

Niti jedno istraživanje nije ušlo u kriterije uključenja.

Kvaliteta dokaza

Autori nisu mogli zaključiti pružaju li umetci za sinuse koji sadrže steroide više pozitivnih učinaka ili ne, u odnosu na samu operaciju, umetke s nesteroidnim lijekovima, tamponadom ili nikakvom dodatnom terapijom za pacijente s CRS-om koji se podvrgavaju FESS zahvatu. Za odgovor na to pitanje potrebno je provesti randomizirane kontrolirane pokuse visoke kvalitete. Ovaj je pregled obuhvatio analizirao literaturu dostupnu do svibnja 2015.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Antonela Farena
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information