Liječenje periferne neuropatije (oštećenja živaca udova) povezane s hepatitisom C

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analiziran je učinak liječenja oštećenja živaca koje se događa za vrijeme infekcije hepatitisom C. Planirano je korištenje dokaza iz randomiziranih kontroliranih pokusa.

Dosadašnje spoznaje

Periferna neuropatija oštećenje je živaca izvan leđne moždine. To može izazvati promjene u osjetljivosti i osjećaj slabost. Periferna neuropatija je najčešći živčani poremećaj u infekciji virusom hepatitisa C. Nije poznato kako nastaje periferna neuropatija u oboljelih. Ponekad je infekcija povezana s proteinima u krvi koji se nazivaju krioglobulini. Krioglobulini su proteini imunološkog sustava koji se talože kad se krv ohladi ispod 37°C. Krioglobulini se mogu naći u krvi oko 44% osoba s infekcijom hepatitisom C. Neuropatije uzrokovana hepatitisom C mogu imati krioglobulinemiju, ali i ne moraju. Liječenje neuropatija uzrokovanih hepatitisom C mogu se razlikovati ovisno o prisutnosti ili odsutnosti krioglobulinemije. Najbolji način liječenja nije utvrđen.

Obilježja studija

Pronađena su samo četiri klinička pokusa. Sva četiri klinička pokusa u ovom Cochrane sustavnom pregledu uključivala su sudionike s perifernom neuropatijom i krioglobulinemijom uzrokovanom hepatitisom C. Nije bilo ispitivanja koje je obuhvaćalo perifernu neuropatiju bez prisutnosti krioglobulinemije uzrokovane hepatitisom C. U samo jednom kliničkom pokusu sa 37 sudionika zabilježeni su učinci na neuropatiju. Ta studija uspoređivala je 48 tjedana korištenja kombinacije rituksimaba i antivirusne terapije sa samom antivirusnom terapijom. Tri klinička pokusa opisala su nuspojave. Od ta tri pokusa, dva su bila o rituksimabu, a jedno o interferonu alfa.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Jedan klinički pokus uspoređivao je liječenje krioglobulinemije uzrokovane hepatitisom C kombinacijom rituksimaba i antivirusne terapije sa samom antivirusnom terapijom. Nije zabilježeno značajno ublažavanje neuropatije ni 36 mjeseci nakon liječenja. Dva istraživanja s rituksimabom (61 ispitanik) i jedno s interferonom alfa (22 ispitanika) zabilježila su informacije o nuspojavama. Ozbiljne nuspojave nisu bile češće nego u kontrolnoj skupini. Sva četiri klinička pokusa imala su probleme s planiranjem i izvedbom koji su mogli utjecati na rezultate.

Nema visokokvalitetnih istraživanja o perifernoj neuropatiji povezanoj s hepatitisom C. Nema dovoljno dokaza da bi se moglo odrediti liječenje utemeljeno na dokazima u trenutku pisanja ovog Cochrane sustavnog pregleda.

Ovaj sustavni pregled uključuje istraživanja objavljena do kolovoza 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Begonja
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information