Mjere opreza u vodi za sprječavanje infekcija u djece s ventilacijskim cjevčicama (uvodnicima) u uhu

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirano je postoje li dokazi iz kliničkih pokusa koji pokazuju da održavanje ušiju suhima nakon umetanja ventilacijske cjevčice (uvodnika) pomaže u sprječavanju problema poput infekcija.

Dosadašnje spoznaje

Ventilacijske cjevčice se koriste za liječenje gubitka sluha prilikom kronične upale vanjskoga uha ili za liječenje učestalih upala uha. Većina kirurga je suglasna da se uši u djece trebaju održavati suhima nekoliko tjedana nakon operacije, ali ne slažu se svi trebaju li se uši održavati suhima poslije toga. Neki kirurzi će dopustiti djeci plivanje i kupanje bez zaštite za uši, dok će drugi preporučiti da se uši održavaju suhima dok su ventilacijske cjevčice u ušima.

Obilježja uključenih istraživanja

Autori su uključili dvije studije s ukupno 413 pacijenata. Jedna studija je promatrala 201 dijete u dobi između šest mjeseci i šest godina s ugrađenom ventilacijskom cjevčicom za liječenje kronične upale vanjskoga uha ili učestalih upala uha. Djeca su bila podijeljena u dvije skupine: jednoj skupini je bilo dopušteno plivati i kupati se, dok je druga skupina dobila upute da nose čepiće za uši tijekom plivanja ili kupanja. Druga studija je promatrala 212 djece u dobi između tri mjeseca i 12 godina kojima su bile ugrađene ventilacijske cjevčice (nije navedeno točno zbog čega). Ta djeca su bila podijeljena u dvije skupine: jednoj skupini je bilo dopušteno plivati i kupati se, dok je druga skupina bila upućena da ne pliva te im je rečeno da izbjegavaju stavljati glavu pod vodu tijekom kupanja.

Djeca u obje studije bila su praćena otprilike jednu godinu da bi se vidjelo koliko su imali infekcija te je li bilo drugih problema. Autori nisu pronašli problema vezano za izvor financiranja istraživanja.

Ključni rezultati

Glavni rezultat koji su autori tražili bio je utjecaj održavanja ušiju suhima na infekcije ušiju, osobito na iscjedak iz uha. Jedna studija je pokazala malo smanjenje vjerojatnosti dobivanja infekcije uha u djece koja su zaštitila uši čepićima za uši tijekom plivanja i kupanja. U skupini djece koja su nosila čepiće za uši zabilježen je smanjen broj infekcija koje bi dijete imalo svake godine (u prosjeku) sa 1,2 na 0,84. Autori smatraju da su rezultati ovog istraživanja vrlo pouzdani.

Druga studija je pokazala da nije bilo razlike u vjerojatnosti infekcije uha bez obzira na to je li djeci rečeno da izbjegavaju plivanje i stavljanje glave pod vodu, ili se nisu poduzimale nikakve mjere opreza. Nismo sigurni jesu li rezultati tog istraživanja pouzdani.

Ni jedna studija nije pokazala neke druge važne razlike između djece koja su močila uši i one djece koja to nisu činila. Nije bilo utjecaja na to koliko su cjevčice dugo bile postavljene u uhu ili na sluh (iako su ti rezultati mjereni samo u jednom istraživanju). Nikakav štetni učinak nije zabilježen u sudionika tih istraživanja.

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do rujna 2015.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za korištenje čepića za uši ocijenjena je niskom, što znači da će nova istraživanja vrlo vjerojatno imati važan utjecaj na pouzdanost procjene učinka analiziranih postupaka te da će vjerojatno promijeniti procjenu.

Autori su ocijenili kvalitetu dokaza u vezi izbjegavanja vode vrlo niskom. To znači da se ne možemo pouzdati u te rezultate.

Zaključak

Razlika koju se postiže nošenjem čepića za uši se čini jako malom te bi ih dijete u prosjeku trebalo nositi skoro tri godine da bi spriječilo jednu infekciju čija će posljedica biti iscjedak iz uha.

Moguće je da savjetovanje djeci da izbjegavaju plivanje te stavljanje glave pod vodu nema utjecaja na to hoće li dobiti infekciju uha, ali u te rezultate nismo sigurni. Trenutne stručne smjernice za kliničare stoga savjetuju da se ne koriste mjera opreza vezane za vodu zbog toga što su kliničke prednosti ograničene i od njih su važniji povezani troškovi, neugodnosti i anksioznost.

Nove, visokokvalitetne studije bi se mogle provedesti, ali ne nužno. Nije jasno bi li buduća istraživanja u tom području promijenila rezultate ovoga pregleda ili imala utjecaja na praksu. Sva buduća visokokvalitetna istraživanja trebala bi biti usmjerena na utvrđivanje hoće li određene skupine djece imati više koristi od mjera opreza u vodi od drugih, kao i na razvijanje kliničkih smjernica i njihovo provođenje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Božo Smajić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information