Uloga interleukina-2 u terapiji održavanja u djece i odraslih s akutnom mijeloičnom leukemijom u prvoj potpunoj remisiji

Dosadašnje spoznaje

Akutna mijeloična leukemija (AML) je zloćudni tumor krvnih stanica. Većina pacijenata s AML liječe se kemoterapijom ili presađivanjem koštane srži u svrhu eliminacije stanica raka. Kao odgovor na takvo liječenje može doći do potpune remisije (PR), što je naziv za stanje bez stanica raka u krvi i znakova raka krvi. Iako se bolest dobro kontrolira u početku liječenja, AML se može iznova pojaviti i napredovati, te ima za posljedicu nezadovoljavajuće očekivano trajanje života. Osobama u PR je potrebno daljnje liječenje. Interleukin-2 (IL-2) je jedna od mogućih terapija održavanja koja pomaže zadržati dobro stanje i spriječiti napredovanje bolesti. U ljudi koji su postigli PR provedeni su klinički pokusi u kojima je napravljena usporedba primjene IL-2 i nikakve terapije održavanja, ali učinci IL-2 ostaju nejasni.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti i sažeti kliničke pokuse koji su ispitali djelotvornost i sigurnost IL-2 kao terapije održavanja za djecu i odrasle koji su postigli prvi PR i nemaju ponovne znakove bolesti (relaps).

Značajke istraživanja

Pretražene su sve baze podataka u potrazi za relevantnim studijama koje su objavljene između siječnja 1950. i kolovoza 2015. Pronađeno je 679 potencijalnih radova, koji su detaljno analizirani. Od tih radova, uključeno je devet studija koje su se bavile točno ovom temom i koje su obuhvatile ukupno 1665 sudionika. Ta ispitivanja su uključivala između 24 i 528 sudionika u razdoblju od 1991. do 2008., sa srednjim razdobljem praćenja od 2,4 do 8,3 godina. Sudionici su imali od 0 do više od 60 godina. Bilo je 6 studija koje su uključile samo odrasle osobe, dok su 3 uključile i djecu i odrasle. Međutim, potonje nisu objavile podatke za djecu, pa nije bilo moguće napraviti analizu podataka samo za djecu. Jedna kineska studija nije objavila bitne rezultate koji su važni za ovaj sustavni pregled. Izvori financiranja za te studije su uglavnom bili nacionalni instituti ili organizacije. Sudionici u pokusnoj skupini primili su IL-2, dok sudionici u kontrolnoj skupini nisu primili daljnju terapiju. Nisu pronađene studije koje uspoređuju IL-2 s terapijom održavanja kemoterapijom, ili studije koje uspoređuju IL-2 i terapiju održavanja kemoterapijom sa samom terapijom održavanja kemoterapijom. Dokazi uključuju podatke prikupljene do kolovoza 2015.

Ključni rezultati

Analizirani su podatci o učinku IL-2 na preživljenje bez bolesti (engl. disease-free survival) (vremenski interval od dana remisije do ponovne pojave bolesti ili smrti od bilo kojeg uzroka) i ukupno preživljenje (vrijeme između ulaska sudionika u studiju i smrti) u odnosu na izostavljanje liječenja. Nisu pronađeni dokazi koji bi upućivali na razliku između preživljenja bez bolesti i ukupnog preživljenja u pokusnoj skupini koja je primala IL-2 i kontrolnoj skupini koja nije primala IL-2. Još jedan ishod koji je uzet u obzir je preživljenje bez događaja (engl. event-free survival ) (vremenski interval od dana kad su sudionici bili nasumično raspoređeni u skupine ili ušli u studiju do neuspjeha liječenja, prve ponovne pojave bolesti ili smrti od bilo kojeg uzroka). Nađeno je da IL-2 nije produljio razdoblje preživljenja bez događaja. Ni jedna od uključenih studija nije analizirala smrtnost povezanu s liječenjem ili kvalitetu života. Također je istraživano uzrokuje li liječenje interleukinom-2 neželjene učinke. Nije pronađeno dovoljno dokaza koji bi pokazali da IL-2 uzrokuje više neželjenih pojava u usporedbi s izostavljanjem lijeka. Prijavljene neželjene pojave uključuju smanjene broja krvnih stanica ili neutrofila, slabost, umor, vrućicu i infekciju. Nije bilo smrti povezane s neželjenim pojavama.

Kvaliteta dokaza

Autori smatraju da je kvaliteta dokaza slaba što se tiče preživljenja bez bolesti i preživljenja bez događaja. Kvaliteta dokaza umjerena je za sveukupno preživljenje, a jako slaba za štetne učinke.

Zaključak

Što se tiče preživljenja bez bolesti ili sveukupnog preživljenja u ljudi s AML u prvoj PR nisu nađeni dokazi koji bi upućivali na korist od uzimanja lijeka i IL-2 kao terapije održavanja. Međutim, kvaliteta dokaza bila je umjerena ili slaba, i buduća istraživanja će vrlo vjerojatno imati veliki utjecaj na ove procjene. Čini se da štetne učinke razvijaju češće ljudi liječeni interleukinom-2, ali kvaliteta dokaza je jako slaba i ti dokazi nisu jako pouzdani. Stoga je potrebno provesti više novih randomiziranih kontroliranih istraživanja kako bi se mogao donijeti konačan zaključak.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Maleš
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information