Azatioprin i 6-merkaptopurin za održavanje kirurški potaknute remisije u Crohnovoj bolesti

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Sprječavanje kliničkog relapsa (povratak simptoma aktivne bolesti) i endoskopskog relapsa (znakovi upale sluznice uočeni endoskopskim pregledom) ključni su ciljevi u liječenju Crohnove bolesti. Za sada nema liječenja koje bi potpuno spriječilo relaps i koje ne bi imalo značajne nuspojave. Svrha ovog sustavnog pregleda je ispitivanje učinka i nuspojava analoga purina (azatioprin i 6-merkaptopurin) u sprječavanju relapsa u bolesnika s Crohnovom bolešću koji su dovedeni kirurškim zahvatom u remisiju.

U ovaj sustavni pregled uključeno je 7 studija koje su ukupno obuhvatile 584 ispitanika. U jednoj studiji je azatioprin uspoređen s placebom (tablete bez aktivnih sastojaka). Druga studija je usporedila 6-merkaptopurin s 5-aminosalicilnom kiselinom ili placebom. U tri studije je azatioprin uspoređen s 5-aminosalicilnom kiselinom. Jedna manja studija je usporedila azatioprin s 5-aminosalicilnom kiselinom i adalimumabom (biološki lijek koji koči čimbenik tumorske nekroze alfa). Studija koja je ispitivala azatioprin u odnosu na infliksimab je uključila 22 bolesnika i našli su da je učinak nepouzdan u onih bolesnika koji su imali klinički i endoskopski relaps. U istraživanju na 33 bolesnika je nađen smanjeni klinički i endoskopski relaps ukazujući na prednost adalimumaba u odnosu na azatioprin. Nadalje rezultati dviju studija usporedbe azatioprina s infliksimabom ili adalimumabom nisu omogućile pouzdani zaključak. Adalimumab je možda bolji u odnosu na azatioprin, ali su potrebna dodatna istraživanja za potvrdu ovog zaključka. Analiza objedinjenih podataka dviju studija (168 bolesnika) ukazuje da su možda purinski analozi bolji u odnosu na placebo u sprječavanju kliničkog relapsa u bolesnika s Crohonovom bolešću u kojih je kirurškim zahvatom potaknuta remisija. U studiji na 87 bolesnika smanjenje replapsa je postignuto 6-merkaptopurinom u odnosu na placebo. Podatci iz pet studija (425 bolesnika) nisu pokazali razliku u endoskopskom relapsu nakon 12 mjeseci liječenja azatioprinom ili 5-aminosalicilnom kiselinom. Također u studiji usporedbe azatioprina i 5-aminosalicilne kiseline na 35 bolesnika nije nađena razlika u endoskopskom relapsu nakon 12 mjeseci liječenja. Nadalje, nakon 24 mjeseci liječenja u 91 bolesnika je 6-merkaptopurin bio bolji u smanjenju endoskopskih relapsa u odnosu na 5-aminosalicilnu kiselinu. Bolesnici liječeni 5-aminosalicilnom kiselinom su bili više skloni odustajanju od liječenja uslijed nuzpojava nego oni liječeni analozima purina. Najčešće nuspojave prikazane u svim studijama su leukopenija (smanjeni broj bijelih krvnih stanica), artralgija (bolnost zglobova), bolovi u trbuhu ili žličici, povišenje jetrenih enzima, mučnina i povraćanje, pankreatitis (upala gušterače), anemija (smanjeni broj crvenih krvnih stanica), egzacerbacija (pogoršanje) Crohnove bolesti, nazofaringitis (prehlada) i vjetrovi. Rezultati ovog pregleda se moraju oprezno tumačiti budući da su temeljeni na malom broju bolesnika i kvaliteta dokaza je niska ili vrlo niska uslijed slabe preciznosti rezultata, nesustavnosti rezultata između studija i slabom metodološkom kvalitetom nekih studija. Potrebna su daljnja istraživanja za usporedbu učinka i nuspojava azatioprina i 6-merkaptopurina u odnosu na druge lijekove u bolesnika s Crohnovom bolešću u kojih je kirurškim zahvatom potaknuta remisija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Vesna Kušec

Share/Save