Metotreksat sam ili u kombinaciji u usporedbi s drugim lijekovima za liječenje reumatskog artritisa

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analiziran je učinak davanja samog metotreksata ili metotreksata u kombinaciji s drugim antireumatskim lijekovima u bolesnika s reumatskih artritisom. Nađeno je ukupno 158 studija koje su uključile više od 37.000 bolesnika. Analizirana je literatura objavljena do siječnja 2016. Te su studije objavljene u razdoblju 1985.-2016. i trajale su od 12 tjedana do 2 godine. Rezultati su sažeto prikazani u nastavku:

U bolesnika s reumatoidnim artritisom u usporedbi liječenja samo metrotreksatom:

- Kombinacija metotreksata i sulfasalazina i hidrokinona te metotreksata i većine bioloških antireumatskih lijekova smanjuje aktivnost bolesti. Druge kombinacije (metotreksat i hidroklorokvin, metotreksat i leflunomid, metotreksat i injekcije zlata) mogu smanjiti aktivnost bolesti u bolesnika u kojih nije bilo odgovora na sam metotreksat.

- Kombinacija metotreksata i raznih bioloških lijekova (adalimumab, etanercept, certolizumab,infliksimab) malo smanjuje oštećenje u zglobovima (na temelju rendgenske snimke) tijekom jedne godine u bolesnika koji nisu prethodno liječeni metotreksatom.

- Kombinacija metotreksata i azatioprina, metotreksata i ciklosporina, metotreksata i tocilizumaba (8 mg/kg) su vjerojatno povećali rizik prekida liječenja uslijed nuspojava.

Što je reumatoidni artritis i što je poznato o metotreksatu i drugim antireumatskim lijekovima?

U reumatoidnom artritisu imunološki sustav (vlastita protutijela) oštećuju zglobnu hrskavicu. Zbog toga su zglobovi otečeni, ukočeni i bolni. Za sada nema lijeka za reumatoidni artritis, te je liječenje usmjereno na ublažavanje boli i ukočenosti te na poboljšanje kretanja. Važno je da postoje mnogi lijekovi za učinkovito nadziranje tijeka bolesti. To su antireumatski lijekovi koji utječu na tijek bolesti (engl. disease-modifying anti-rheumatic drugs, DMARD). Metotreksat je standardni oblik liječenja, učinkovit i s dobrom podnošljivošću u većine bolesnika s reumatoidnim artritisom. Primjenjuje se sam ili u kombinaciji. Drugi lijekovi u kombinaciji se već dugo primjenjuju, primjerice sulfasalazin ili hidroklorokin, ali postoje i novi i skupi lijekovi, primjerice biološki antireumataski tofacitinib. Važno je poznavati usporednu učinkovitost i nuspojave ovih lijekova.

Koji su ishodi liječenja reumatoidnog artritisa kombinacijama s metotreksatom?

A) U bolesnika koji nisu prethodno liječeni metotreksatom:

ACR 50 (broj bolnih ili otečenih zglobova i drugi ishodi u smislu boli i poteškoća kretanja):

- U 61/100 bolesnika liječenih metotreksatom i sulfasalazinom i hidroklorokvinom te u 56-67/100 bolesnika liječenih metotreksatom i biološkim antireumatskim lijekovima ili tofacitinibom je došlo do poboljšanja simptoma u usporedbi s 41/100 bolesnika koji su liječeni samo metotreksatom.

Rendgenske snimke zglobova:

- U bolesnika liječenih kombinacijom metotreksata i adalimumaba, etanercepta, certolizumaba, infliksimaba, je nađeno malo zaustavljanje pogoršanja oštećenja zglobova (Sharp-van der Heijde bodovanje) tijekom jedne godine u usporedbi s metotreksatom, ali je procjena pogoršanja uz liječenje samo metotreksatom bilo malo (povećanje bodovanja za 2,6).

Prekid liječenja uslijed nuspojava

- Do prekida liječenja uslijed nuspojava je došlo u 36/100 bolesnika liječenih metotreksatom i azatioprinom u usporedbi s 8/100 bolesnika liječenih samo metotreksatom.

B) Bolesnici koji prethodno jesu liječeni metotreksatom:

ACR 50 (broj bolnih ili otečenih zglobova i drugi ishodi u smislu boli i poteškoća kretanja):

- U 61/100 bolesnika liječenih metotreksatom i sulfasalazinom i hidroklorokvinom i u 27-64/100 bolesnika liječenih metotreksatom i biološkim antireumatskim lijekovima ili tofacitinibom je došlo do poboljšanja simptoma, u usporedbi s 13/100 bolesnika liječenim samo metotreksatom.

Rendgenske snimke zglobova:

- Ako nije primijenjeno nikakvo liječenje, oštećenje zglobova bilo je značajno manje na rendgenskim snimkama tijekom jedne godine.

Prekid liječenja uslijed nuspojava

- U 20/100 bolesnika liječenih metotreksatom i ciklosporinom i 12/100 bolesnika liječenih metotreksatom i tocilizumabom (8 mg/kg) je došlo do prekida liječenja uslijed nuspojava u usporedbi s 7/100 liječenih samo metotreksatom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information