Antikoagulacijska terapija za subsegmentni plućni embolizam

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Akutni plućni embolizam (PE) je čest uzrok smrti, koji uzrokuje oko 50.000 do 200.000 smrtnih slučajeva godišnje. To je treći najčešći uzrok smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, nakon bolesti koronarnih arterija i moždanog udara. Pojava višestruko detektirajuće računalne tomografske plućne angiografije (CTPA) je omogućila bolju procjenu plućnih embolizama u smislu prikaza perifernih plućnih arterija, povećavajući stopu dijagnosticiranja. Tako se prepoznaje više slučajeva perifernih plućnih embolizama, kao što su izolirani subsegmentni plućni embolizam (SSPE) i slučajni plućni embolizam. Ta dva stanja se uobičajeno pronađu kod pacijenata s malo ili bez klasičnih simptoma kao što su kašljanje (uključujući iskašljavanje krvi), grudnu bol ili bol u gornjem dijelu leđa, akutnu kratkoću daha, ili opću ili specifičnu cirkulatornu slabost koja je ili srčanog ili perifernog podrijetla. Međutim, kod pacijenata s oštećenim srčanim i plućnim statusom klasični simptomi plućnog embolizma se mogu pronaći kod izoliranih subsegmentnih plućnih embolizama. Slučajni subsegmentni plućni embolizam se slučajno pronađe kod asimptomatskih pacijenata, obično pri dijagnostičkom slikanju koje se obavlja iz drugih razloga (na primjer rutinska kompjutorska tomografija, CT) za određivanje stadija karcinoma kod onkoloških pacijenata). Pacijenti s izoliranim subsegmentnim plućnim embolizmom ili slučajnim plućnim embolizmom mogu imati lakšu kliničku sliku u odnosu na one s proksimalnim plućnim embolizmima. Međutim, klinički značaj i prognoza kod tih pacijenata moraju se proučiti kako bi se procijenilo je li antikoagulantna terapija potrebna.

Istraživačko pitanje

Kakvi su učinkovitost i sigurnost antikoagulacijske terapije u usporedbi s nikakvom intervencijom u pacijenata sa subsegmentnim plućnim embolizmom (SSPE) ili slučajnim SSPE?

Obilježja uključenih istraživanja

Nijedno istraživanje nije zadovoljilo kriterije za uključivanje u ovaj pregled literature.

Ključni rezultati

Ne postoje dokazi iz randomiziranih kontroliranih istraživanja (prema pretraživanju literature dostupne do prosinca 2015. godine) za učinkovitost i sigurnost primjene antikoagulacijske terapije u odnosu na odsustvo intervencije kod pacijenata sa subsegmentnim plućnim embolizmom (SSPE) ili slučajnim SSPE, te stoga, ne možemo izvući bilo kakve zaključke. Potrebno je provesti takva istraživanja prije nego se mogu donijeti ispravne informirane odluke.

Kvaliteta dokaza

Nije moguće procijeniti metodološku kvalitetu u nedostatku istraživanja koja zadovoljavaju kriterije za uključivanje u pregled.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Aida Kulo Ćesić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save