Metode procjene fetusa za poboljšanje ishoda majke i djeteta prilikom prijevremenog puknuća membrane

Kod malom broju trudnoća membrana s tekućinom koja okružuje dijete pukne prije termina,prije 37. tjedna razvoja u maternici te prije nastupa trudova. To stanje nazivamo PPROM (PPROM, prema engl. preterm prelabour rupture of membranes); ono nastaje u oko trećini prijevremenih poroda, ali mu uzrok često nije poznat. PPROM može završiti kao bolest ili kao smrt za majku i za dijete kroz niz komplikacija kao što su prekid protoka krvi kroz pupčanu vrpcu ili bakterijska infekcija maternice. Najveći problem za dijete je povećan rizik od poremećaja disanja, krvarenja u mozgu i infekcija radi preranog rođenja. Postoji nekoliko metoda za procjenu stanja nerođenog djeteta u odnosu na nastali PPROM kojima se pomaže pružateljima zdravstvene skrbi da primijete bilo koji problem s djetetom i da donesu odluku treba li poroditi dijete ranije nego bi to inače učinili. Većina će žena dobiti spontane trudove unutar nekoliko dana od PPROM-a.

Ovaj Cochrane sustavni pregled je napravljen da bi se procijenilo omogućuju li navedene metode poboljšanje zdravstvenih ishoda za majku i dijete. Pregled obuhvaća tri randomizirane kontrolirane studije koje uključuju ukupno 275 žena (podatci opisani za njih 271) s PPROMom do 34. tjedna trudnoće. Sve tri studije su iz SAD-a. Sve su istraživale drukčije metode procjene fetusa tako da provođenje meta-analize nije bilo moguće. Umjesto toga, u pregledu se opisuje svaka pojedinačna studija. U jednoj studiji se uspoređivalo tjedne vaginalne ultrazvučne nalaze pri kojima se sonda postavljala unutar vagine naspram situacije u kojoj nije bilo procjene; druga studija je uspoređivala dnevne „nestresne pretrage“ (prema engl.nonstress test) (snimajući fetalne otkucaje srca) s dnevno modificiranim biofizičkim profiliranjem (snimanje fetalnih otkucaja srca kao i mjerenje volumena plodove vode koja okružuje dijete). U svakoj studiji, bilo je nekoliko statistički značajnih razlika u ishodima između rečenih za dijete, fetus i novorođenče. Cjelokupna razina dokaza bila je niska, jer su sudionice znale kojoj skupini pripadaju. Prije donošenja čvrstih zaključaka potrebno je provesti još studija da bi se procijenile koristi i štete metoda fetalne procjene za unaprjeđenje ishoda majki i djece nakon PPROM-a.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Preveo: Marko Pehar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information