Postupci koji ne uključuju lijekove, a koji mogu spriječiti gubitak radnog mjesta kod radnika s upalnim artritisom

Dosadašnje spoznaje

Upalni artritis (UA) još se zove i reumatska bolest, a skupina je bolesti koje uzrokuju dugotrajnu bol, ukočenost i otečenost zglobova. Ti simptomi otežavaju kretanje i stvaraju osjećaj umora, zbog čega je teže raditi posao. Najčešće vrste upalnog artritisa su reumatoidni artritis, psorijatični artritis i ankilozantni spondilitis. U svijetu otprilike 3% ljudi ima UA. Ta bolest obično počinje kada ljudi imaju 30 do 40 godina, dakle mogu raditi još mnogo godina. Zato je važno znati postoje li načini kojima možemo pomoći ljudima s upalnim artritisom da ostanu na poslu. Ovaj Cochrane sustavni pregled bavi se postupcima za UA koji ne uključuju davanje lijekova.

Pronađena istraživanja

Pregledana je literatura dostupna do 30. travnja 2014. Uključene su tri randomizirane kontrolirane studije s 414 sudionika koji su imali upalni artritis i rizik gubitka radnoga mjesta. Te su studije prvo gledale kako bi se radna okolina mogla prilagoditi, a onda su nudili savjetovanje i izobrazbu o problemima na radnom mjestu. Jedno je istraživanje nudilo dva sastanka po 1.5 h u tijeku pet mjeseci. Drugo je nudilo dvije konzultacije i multidisciplinarno tromjesečno liječenje. Treće je uključilo šest do osam pojedinačnih ili skupnih sastanaka kroz osam mjeseci. Uključena istraživanja su usporedila učinke takvog liječenja s uobičajenim liječenjem (dva istraživanja), ili samo pisanim informacijama (jedno istraživanje). Od uključenih istraživanja dva su mjerila učinke liječenja na gubitak posla (382 sudionika), dok je treće mjerilo učinak na izostajanje s posla i smanjenje radne sposobnosti (32 sudionika).

Rezultati pronađenih istraživanja

Sveukupno, dokazi iz svih triju istraživanja vrlo su niske kvalitete. Dva istraživanja su pronašla različite rezultate o gubitku posla nakon dvije godine praćenja: jedno istraživanje o radnom savjetovanju je pronašlo veliko smanjenje broja ljudi koji su izgubili posao, a drugo je pronašlo slične rezultate u obje skupine. Treće istraživanje nije pronašlo značajno djelovanje na izostanke s posla nakon šest mjeseci praćenja, ali je pronašlo umjereno poboljšanje radne sposobnosti.

Zaključci

Zbog pozitivnih rezultata jedne randomizirane kontrolirane studije s dugotrajnim praćenjem bolesnika, vidljiv je potencijal postupaka kojima se pomaže radnicima s upalnim artritisom da ne izgube posao. Sigurnost točnosti ovih rezultata je ograničena zbog vrlo niske kvalitete dokaza ovih triju randomiziranih kontroliranih studija.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Bačić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information