Liječenje otežanoga gutanja u nasljednoj ataksiji

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi o učinkovitosti liječenja poteškoća pri gutanju (disfagija) u bolesnika s jednom od mnogih naslijednih ataksija.

Dosadašnje spoznaje

Nasljedne ataksije su raznolika skupina poremećaja koji uglavnom utječu na čovjekovu sposobnost usklađivanja pokreta. Simptomi se s vremenom pogoršavaju. Nasljedne ataksije mogu također utjecati na vid, govor, razmišljanje i gutanje. Iako su problemi s gutanjem (disfagija) česti u ataksijama, ne znamo dovoljno o njihovoj prirodi i ozbiljnosti. Gubitak mogućnosti učinkovitog i sigurnog gutanja može vrlo negativno utjecati na zdravlje i dobro osjećanje bolesnika. Smanjenje poteškoća pri jedenju i pijenju je važan cilj u liječenju bolesnika s nasljednom ataksijom.

U ovom sustavnom pregledu ispitani su dokazi iz literature kako bi se utvrdilo postoje li vrste liječenja za poteškoće s gutanjem koje bi bile korisne za bolesnike s nasljednom ataksijom. Ljudi s problemima pri gutanju mogu doživjeti malnutriciju (nedostatak primjerene ishrane), dehidraciju (nedostatak tekućine) i upalu pluća kao posljedicu aspiracije (infekcija pluća zbog ulaska hrane ili tekućine u pluća) koja može biti smrtonosna. U ovaj su sustavni pregled uključene sve vrste liječenja čiji je cilj bio spriječiti te probleme ili poboljšanje gutanja.

Značajke istraživanja

Pretražene su medicinske baze podataka kako bi se pronašli randomizirani kontrolirani pokusi i kvazi-randomizirani kontrolirani pokusi o različitim vrstama liječenja poteškoća pri gutanju u nasljednoj ataksiji. Dobro izvedeni randomizirani kontrolirani pokusi daju dokaze najbolje kvalitete. Kvazi-randomizirani pokusi razvrstavaju sudionike liječenja koristeći metode koje nisu sasvim randomizirane, kao što su: datum rođenja, broj pacijenta ili dan u tjednu. Nakon pretraživanja literature utvrđeno je da niti jedno istraživanje nije zadovoljilo prethodno određene kriterije uključenja u ovaj sustavni pregled.

Ključni rezultati

Nije pronađen ni jedan randomizirani kontrolirani pokus koji je ispitao liječenje poteškoća pri gutanju u nasljednoj ataksiji.

Zaključak

Nedostatak visokokvalitetnih istraživanja koja bi proučavala učinkovitost liječenja za disfagiju u ovim poremećajima znači da se nikakav zaključak o primjerenom liječenju disfagije ne može donijeti.

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do rujna 2015.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Karlo Prižmić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information