Preventivno davanje antibiotika za infekcije kirurškog polja u ljudi koji se podvrgavaju transplantaciji jetre

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirane su prednosti i nedostaci načina preventivnog davanja antibiotika za infekcije kirurškog polja u ljudi koji se podvrgavaju transplantaciji jetre

Dosadašnje spoznaje

Infekcije kirurškog polja su češće u transplantaciji jetre nego u drugim tipovima transplantacija solidnih organa. Istraživanja su pokazala da stopa infekcija kirurškog polja varira od 8,8% do 37,5% nakon transplantacije jetre gdje su korišteni različiti režimi antibiotičke profilakse (preventivnog davanja antibiotika). Stoga je antimikrobna profilaksa vjerojatno osnovno sredstvo u smanjenju infekcija kirurškog polja. Ipak, u literaturi manjka dokaza koji je najbolji antibiotski profilaktički režim koji se može koristiti za transplantaciju jetre.

Obilježja uključenih istraživanja

U pregled literature uključena su sva dostupna randominizirana klinička istraživanja koja su uspoređivala bilo koji antibiotski režim s placebom, s drugim antibiotskim režimom za infekciju kirurškog polja u pacijenata kojima je rađena transplantacija jetre, neovisno o godinama, spolu i razlogu transplantacije. Polu-randomizirana istraživanja i druga opservacijska istraživanja uzeta su u obzir za analizu štetnih učinaka ako su dobivena pretraživanjem literature.

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do rujna 2015. Samo jedan kontrolirani klinički pokus objavljen u obliku kongresnog sažetka ispitivao je učinke antibiotika za profilaksu u primatelja transplantata jetre.

Ključni rezultati

U ovom kontroliranom kliničkom pokusu, koji je proveden u Shiraz Transplantacijskom Centru, Shiraz, Iran, nasumično je u skupine raspodijeljeno ukupno 180 sudionika. Među njima je 163 sudionika zadovoljilo kriterije nakon randomizacije. Istraživanje nije prijavilo drugih brojčanih podataka i smatra se da ima visoki rizik od pristranosti. Kvaliteta dokaza je bila niska i stoga ne možemo biti sigurni u zaključke koje su predstavili autori istraživanja. Ovo istraživanje je procjenjivalo ceftriakson s metronidazolom nasuprot ampicilin-sublaktamu s ceftizoksimom. Autori istraživanja nisu odgovorili na tri upita koja su im poslana e-poštom, a koja su im poslali autori ovog sustavnog pregleda kako bi zatražili detaljne informacije. U sažetku autori navedenog istraživanja spominju da nisu pronašli razliku između dva antibiotska režima kada su ih koristili u profilaksi bakterijskih infekcija među primateljima transplantata jetre.

Kvaliteta dokaza

Jedino pronađeno istraživanje, koje je objavljeno u formi kongresnog sažetka, ima visoki rizik od pristranosti. Autori istraživanja nisu prikazali rezultate za ishode kao što su nuspojave, vrijeme preživljenja presadka, boravak u jedinicama intenzivnog liječenja, ukupno vrijeme boravka u bolnici ili kvaliteta života. Iako se čini da su autori studije prikazali podatke za neke ishode od interesa, način na koji su opisani je dvosmislen i nisu bili dostupni podatci. Autori istraživanja su isključili pacijente visokog rizika iz svojih analiza.

Zaključci i buduća istraživanja

Ovaj sustavni pregled ne pruža nikakvih dokaza o prednostima ili nedostacima antibiotske profilakse u infekcijama kriruškog polja među primateljima transplantata jetre. Potrebni su dobro provedeni kontrolirani klinički pokusi koji se drže SPIRIT i CONSORT smjernica kako bi se utvrdili učinci antibiotika u algoritmima prevencije infekcije kirurškog polja među pacijentima koji idu na transplantaciju jetre.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information