Slušna pomagala za tinitus koji je praćen gubitkom sluha

Dosadašnje spoznaje

Tinitus (šum u uhu) se opisuje kao osjet zvukova poput „zvonjenja“, “zujanja“ ili „pištanja“ u odsustvu odgovarajućeg vanjskog zvuka. Procjenjuje se da od tinitusa pati oko 10% ljudi, a kod određenog broja može imati i značajan negativan utjecaj na kvalitetu života. Tinitus je često popraćen nekim oblikom gubitka sluha i vjerojatno je posljedica promjena u moždanoj aktivnosti koje su povezane s gubitkom sluha. Logično je stoga zaključiti da će se upotrebom slušnih pomagala u osoba koje pate od tinitusa i gubitka sluha znantno unaprijediti njihova sposobnost slušanja, ali i da će se umanjiti simptomi tinitusa. Slušna pomagala pojačavaju glasnoću kojom osobe čuju vanjske zvukove te na taj način maskiraju ili prikrivaju šum tinitusa. Ona također poboljšavaju komunikaciju, što može ublažiti simptome povezane s tinitusom, poput stresa ili tjeskobe. Slušna pomagala mogu ublažiti simptome tinitusa umanjivanjem ili poništavanjem neuobičajenih aktivnosti živčanih stanica za koje se smatra da su povezane s tinitusom. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda je procijeniti dostupne dokaze iz visokokvalitetnih kliničkih studija koje se bave proučavanjem utjecaja slušnih pomagala na tinitus kod ljudi. Posebnu pozornost autori su posvetili istraživanju koliko ispitanici tinitus smatraju neugodnim, u kolikoj mjeri pacijenti s tinitusom pate od depresije ili tjeskobe te utječe li uporaba slušnih pomagala na obrazce moždane aktivnosti koji se povezuju s tinitusom.

Obilježja istraživanja

Pretragom literature autori su pronašli samo jedno randomizirano kontrolirano istraživanje u kojem je ocijenjen 91 ispitanik, kod kojih je tinitus bio prisutan najmanje šest mjeseci te su imali određeni stupanj gubitka sluha. U istraživanju su uspoređeni ispitanici koji koriste slušna pomagala s ispitanicima koji koriste uređaj za generiranje zvuka. Prosječna dob ispitanika bila je 38 godina, a u istraživanju je sudjelovalo 40 žena i 51 muškarac. Istraživanje je provedeno u dva centra, u Italiji i SAD-u.

Ključni rezultati

Rezultat jedinog istraživanja koje je uključeno u ovaj sustavni pregled nije bio konačan i odgovara samo malim razlikama između učinka slušnih pomagala i generatora zvuka.Pronađena je i jedna relevantna studija koja nije bila završena do trenutka izrade ovog sustavnog pregleda. Autori smatraju da su potrebna daljnja visokokvalitetna istraživanja na ovu temu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta ovih dokaza je niska do osrednja. Ovaj sustavni pregled uključuje istraživanja objavljena do kolovoza 2013.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Madirazza
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information