Amfetamini za liječenje poremećaja nedostatka pozornosti ili hiperaktivnog poremećaja (ADHD) u djece i adolescenata

Dosadašnje spoznaje
Poremećaj nedostatka pozornosti i hiperaktivni poremećaj (ADHD) čest je problem koji pogađa djecu i adolescente. ADHD je obilježen nedostatkom pozornosti (lako se gubi pozornost, nemogućnost fokusiranja na jedan zadatak), impulzivnošću (nemir, neprestano pokretanje) i hiperaktivnošću (nestrpljivost, djelovanje bez razmišljanja). Među najčešćim terapijama za liječenje ADHD-a su lijekovi iz skupine amfetamina, koji imaju stimulativno djelovanje. Smatra se da amfetamini ublažavaju težinu simptoma povezanih s ADHD-om.

Istraživačko pitanje

Može li djeci i adolescentima (mlađim od 18 godina) koji pate od ADHD-a pomoći terapija amfetaminima za smanjenje glavnih simptoma ADHD-a u usporedbi s drugim lijekovima ili lažnim lijekom (placebo)?

Obilježja istraživanja
Pronađene su 23 randomizirane kontrolirane studije (vrsta znanstvenog istraživanja u kojem su ispitanici nasumce raspoređeni u dvije ili više skupine), koje su objavljene do kolovoza 2015. i uključile ukupno 2675 djece i adolescenata u dobi između 3 i 17 godina. Te su studije usporedile amfetamine i placebo. Istražene su tri vrste amfetamina: deksamfetamin, lisdeksamfetamin i mješane soli amfetamina. Studije su trajale od 14 do 365 dana. Pokusi su provedeni u SAD-u i Europi.

Ključni rezultati
Amfetamini su bili djelotvorni za poboljšanje glavnih simptoma ADHD-a kroz kratko vrijeme, ali su također bili povezani s većim rizikom od štetnih posljedica kao što su problemi sa spavanjem, smanjeni apetit i bol u trbuhu. Nisu pronađeni dokazi da je jedna vrsta amfetamina bolja od neke druge, i nije utvrđena razlika između različitih amfetamina koji djeluju dulje vrijeme od onih koji djeluju kraće vrijeme.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta uključenih studija bila je niska ili vrlo niska zbog problematičnog ustroja istraživanja i velikih razlika među studijama. Nužne su veće studije koje će biti napravljene na kvalitetan način i koje će autori propisno opisati, kako bismo mogli bolje razumjeti dugoročne učinke (i pozitivne i negativne) terapije ADHD-a amfetaminima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information