Nidoterapija za liječenje shizofrenije

Nidoterapija (od latinskog nidus ili gnijezdo) je vrsta liječenja čiji je cilj prepoznati potrebe i napraviti izmjene u čovjekovom okruženju i okolini. Djeluje uz ostale terapija s ciljem poboljšanja osobnog dobrog osjećanja, stanovanja, upravljanja novcem, osobnih odnosa, rada i drugih čimbenika. Cilj nidoterapije nije promjena osobe (kao što je kod drugih psiholoških terapija često cilj potaknuti promjene u ponašanju pojedinca, emocija i razmišljanja), nego stvoriti bolji odnos između okruženja i pojedinca. Kao posljedica toga pojedinac može napredovati, ali to nije izravna posljedica terapije nego skladnog odnosa koji je stvoren s okolinom. Prednosti nidoterapije mogu uključivati poboljšanja u ljudskim odnosima, samopoštovanju, konzumaciji lijekova, mentalnom zdravlju i općenitom stvaranju bolje životne situacije. Ukoliko faktori u okolišu i okruženju pacijenta doprinose nastanku bolesti i relapsa, tada nido-terapeuti i oboljeli od shizofrenije zajednički pokušavaju otkriti te faktore i smanjiti učestalost i broj ponovnog javljanja simptoma bolesti.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je samo jednu pilot studiju u kojoj su sudjelovala 52 ispitanika. Studija uspoređuje nidoterapiju u kombinaciji sa standardnom skrbi u odnosu na samu standardnu skrb. Istraživanje je trajalo 18 mjeseci. Rezultati ukazuju da postoje ograničeni dokaze da su oni koji su dobili nidoterapiju doživjeli blagi napredak u društvenim ili osobnim odnosima, mentalnom stanju i proveli manje vremena u bolnici tijekom 12 mjeseci, ali nema informacije o primjerenosti ovih podataka za pojedinca. Međutim, zbog ograničenosti tih rezultata treba ih razmatrati s velikim oprezom. Stupanj bilo kakvih mogućih poboljšanja, do kojih dolazi zbog korištenja nidoterapije, ostaje nejasan zbog činjenice da je pronađena samo jedna mala studija (s malenim brojem ispitanika) s nepotpunim dokazima i rizikom od pristranosti. Nema dokaza o učinkovitosti nidoterapije na opće funkcioniranje, kvalitetu života, uzimanje lijekova, zadovoljstvo terapijom, status zaposlenja ili štetne učinke. Daljnja istraživanja bi se trebala usmjeriti na analiziranje učinkovitosti, korisnosti i mogućih opasnosti nidoterapije.Dok se to ne dogodi, pacijenti s mentalnim problemima, zdravstveni djelatnici, menadžeri i donositelji odluka trebaju imati na umu da se radi o eksperimentalnoj terapiji.

Ovaj laički sažetak Cochrane sustavnog pregleda je napisao Benjamin Gray iz udruge Rethink Mental Illness. (e-pošta: ben.gray@rethink.org)

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Josipa Jakir i Željka Desić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information