Dodatak vitamina K za poboljšanje antikoagulacijske stabilnosti za pacijente koji započinju s terapijom varfarinom ili su već na terapiji varfarinom

Osobe s nepravilnostima u srčanoj aktivnosti, mehaničkim srčanim zaliscima i poremećajima zgrušavanja krvi su pod povećanim rizikom od razvoja krvnih ugrušaka koji mogu dovesti do moždanog udara ili smrti. Uzimanje varfarina značajno smanjuje taj rizik. Međutim, uzimanje previše varfarina može dovesti do velikog krvarenja, dok uzimanje premalo varfarina smanjuje njegovu učinkovitost. Za praćenje te terapije, pacijenti koji uzimaju varfarin moraju provoditi redovite krvne testove kako bi se provjerilo je li njihova doza varfarina dovoljno stabilna da se može pronaći ispravna ravnoteža. Postoje dokazi da se ta ravnoteža poboljšava dodatkom male doze vitamina K varfarinu. U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu literature, naši primarni ishodi bili su procijeniti da li dodatak niske doze vitamina K varfarinu ima utjecaj na vrijeme potrebno za postizanje prvog INR-a u terapijskom rasponu; prosjek unutar terapijskog raspona; ili bilo koju nuspojavu kao što su tromboembolijski događaji, krvarenje ili smrtnost. INR je kratica za internacionalni normirajući omjer (engl. international normalized ratio), laboratorijski tekst kojim se prati vrijeme potrebno za zgrušavanje. Pronašli smo dva istraživanja koja su zadovoljila naše kriterije za uključivanje. Niti jedno istraživanje nije prikazalo vrijeme potrebno za postizanje prvog INR-a u terapijskom rasponu.Jedno istraživanje je bilo dostupno samo u skraćenom obliku, tako da nismo bili u mogućnosti u cijelosti procijeniti rezultate. Ipak, to istraživanje ukazuje kako dodatak vitamina K nije bio koristan. U drugom istraživanju, koje je trajalo šest mjeseci, je pacijentima na terapiji varfarinom sa slabom kontrolom INR-a, davana ili mala doza vitamina K (150 mikrograma dnevno) ili placebo. U tom istraživanju je prosječno vrijeme u terapijskom rasponu izraženo kao postotak i nađeno je da je u grupi sudionika sa slabom kontrolom INR-a dodatak od 150 mikrograma oralnog vitamina K značajno poboljšao antikoagulacijsku kontrolu. Međutim, to istraživanje je bilo relativno malo. Niti u jednom istraživanju nisu zabilježeni neželjeni događaji kao što su tromboembolizam, krvarenje ili smrt. Zaključili smo da su potrebna dodatna veća kvalitetnija istraživanja da bi se moglo zaključiti da li dodavanje vitamina K varfarinu kod pacijenata koji započinju ili su već na tretmanu varfarinom poboljšava njihovu antikoagulacijsku kontrolu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Aida Kulo Ćesić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information