Teriflunomid mijenja tijek bolesti u osoba s multiplom sklerozom

Dosadašnje spoznaje

Teriflunomid je lijek koji se prvo koristio za liječenje reumatoidnog artritisa. Poznato je da ima antiproliferativno (sprječava rast stanica) i protuupalno (neutralizira lokalni odgovor na stanično oštećenje) djelovanje. Američka Agencija za hranu i lijekove odobrila ga je 2012. za navedene indikacije, za ljude s relapsirajućim oblikom multiple skleroze (s ponovnim ispadima neuroloških simptoma). Europska agencija za lijekove odobrila ga je 2013.

Ciljevi ovog Cochrane sustavnog pregleda

Procijeniti učinkovitost i sigurnost dviju doza teriflunomida, kao jedine terapije (monoterapija) ili u kombinaciji s drugim lijekovima, kako bi promijenili tijek multiple skleroze kod relapsirajućih oblika bolesti, sa ili bez pogoršanja.

Obilježja studija

Autori Cochrane sustavnog pregleda analizirali su učinkovitost teriflunomida po broju ispitanika koji su imali relaps bolesti najmanje jednom, po broju ljudi koji su imali pogoršanje stanja, po godišnjoj stopi relapsa bolesti (broj relapsa bolesti po ispitaniku-godišnje) i vrijeme do pogoršanja bolesti. Procijenili su sigurnost prema broju ispitanika kod kojih su se javile nuspojave, broju ispitanika s ozbiljnim nuspojavama i broju ispitanika koji su se povukli ili odustali od kliničkog pokusa zbog nuspojava nakon jedne ili dvije godine. Pet studija je zadovoljilo kriterije uključenja. U tim studijama sudjelovala su 3231 ispitanika. Studije su ispitale učinkovitost i sigurnost teriflunomida kao monoterapije ili u kombinaciji sa drugim lijekom-interferonom-β (IFNβ), naspram placeba (lažni lijek) ili IFNβ-1a. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do rujna 2015.

Ključni rezultati

Autori su pronašli slabe dokaze da obje doze teriflunomida smanjuju pojavu relapsa bolesti nakon jednogodišnjeg ili dvogodišnjeg liječenja, a vrlo slab dokaz koji pokazuje da je lijek spriječio pogoršanje bolesti nakon jedne ili dvije godine. U sprječavanju relapsa bolesti unutar jedne godine visoke doze su imale učinak sličniji IFNβ-1a nego niske doze, ali je kvaliteta dokaza vrlo niska.Što se tiče sigurnosti, najčešće opisane nuspojave su bile proljev (čest, rijetke stolice), mučnina, slabljenje kose, neutropenija (niska koncentracija bijelih krvnih stanica - neutrofila, koji sprječavaju infekciju) i limfopenija (niska koncentracija bijelih krvnih stanica - limfocita, koji sprječavaju infekciju). Uglavnom, te nuspojave su bile blage do umjerene i obično nije potrebno prekidanje terapije. Međutim, više doze češće uzrokuju nuspojave.

Kvaliteta dokaza

Niska/vrlo niska kvaliteta rezultata je uglavnom uzrokovana neprikladnim procjenjivanjem relapsa (osobe koje su ispitivale učinak terapije znale su koju terapiju je koji ispitanik primao), visokom stopom odustajanja (ljudi su napustili klinički pokus), pogoršanjem bolesti primijećenim u manje od šest mjeseci, malim brojem ispitanika, i različitom duljinom primanja terapije među studijama. Duljina studija je vrlo važna kod kroničnih bolesti za koje je potrebno dugotrajno liječenje kao što je MS, i zahtijeva studije s dužim periodom promatranja (praćenja). Pet studija koje su uključene u ovaj pregled su sponzorirale farmaceutske kompanije, što može biti potencijalni sukob interesa i zbunjujući čimbenik.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Renata Pauk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information