Primjena antibiotika za liječenje infektivnog endokarditisa

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Cilj je procjena postojećih dokaza o kliničkoj koristi i šteti od različitih antibiotskih protokola koji se primjenjuju u pacijenata s infektivnim endokarditisom.

Dosadašnje spoznaje

Infektivni endokarditis je infekcija unutrašnjeg sloja srca. Riječ je o ozbiljnoj infekciji koja često završava smrću, a ponekad je potreban i kirurški zahvat na srcu. Antibiotici su lijekovi kojima liječimo infekcije i najvažniji su dio liječenja infektivnog endokarditisa. Unatoč tome, postoje iznenađujuće razlike među smjernicama i njihovim preporukama za primjenom antibiotskog liječenja. Nadalje, zbog doze i duljine primjene antibiotika, ti lijekovi mogu imati ozbiljne nuspojave, poput oštećenja bubrega ili uha te alergijskih reakcija.

Obilježja studija

Pronađene su samo četiri studije koje su uspoređivale različite antibiotske protokole. Uključile su ograničen broj ispitanika. Svaka je studija istraživala različite vrste i doze antibiotika. Studije su objavljene između 1998. i 2006., provedene su u SAD-u, Španjolskoj i Finskoj. Analizirani su dokazi objavljeni do 30. travnja 2015. godine.

Ključni rezultati

Jedna je studija imala neprecizne rezulate o ukupnoj smrtnost (smrt zbog bilo kojeg uzroka). Jedna je studija pokazala premoć jednog antibiotskog protokola u odnosu na druge (kombinacija kloksacilina i gentamicina bila je djelotvornija od kombinacije bilo vankomicina ili teikoplanina s gentamicinom). Dvije studije nisu pokazale nikakvu razliku među ispitivanim antibiotskim protokolima. U smislu potrebe za kirurškim zahvatom na srcu, nekontrolirane infekcije ili relapsa endokarditisa rezultati su neprecizni. Niti jedna studija nije istraživala komplikacije u obliku septičke embolije (infekcija se putem krvotoka može proširiti na druge dijelove tijela, poput kralješnice, oka ili pluća) ili utjecaj liječenja na kvalitetu života. Sigurnost tih lijekova nije dovoljno poznata.

Kvaliteta dokaza

Pouzdanost podataka prikazanih u ovom sustavnom pregledu literature je vrlo niska. Trenutni dokazi ne podržavaju niti odbacuju bilo koji protokol antibiotske terapije za liječenje infektivnog endokarditisa. Studije imaju ograničenja u pogledu dizajna i provedbe, a tri su financirane od strane proizvođača lijeka koji je bio istražen. Osim toga, malen broj bolesnika uključenih u studiju dovodi do nesigurnih rezultata. Potrebe su opsežnije studije koje će pružiti više podataka o najboljem antibiotskom protokolu za liječenje bolesnika s infektivnim endokarditisom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Suzana Mimica Matanović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save