Aromaterapija i masaža za ublažavanje simptoma u oboljelih od raka

Dosadašnje spoznaje

Ljudi oboljeli od raka mogu proživljavati simptome poput boli, tjeskobe i stresa. Masaža sa ili bez upotrebe aromaterapije (pri čemu se koriste esencijalna ulja, prirodna ulja koja mogu imati miris biljke iz koje su dobiveni) mogla bi pomoći olakšati te simptome. Masaža uključuje kontrolirani pritisak na tijelo. Masaža se provodi koristeći osnovno ulje (temeljno ulje ili biljno ulje) sa ili bez upotrebe esencijalnih ulja. Masaža s esencijalnim uljima, poput ružinog ili lavandinog ulja, je poznata kao masaža aromaterapijom.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

U kolovozu 2015. godine pretražena je literatura kako bi se pronašla klinička ispitivanja koja istražuju masažu sa ili bez upotrebe aromaterapije za olakšanje simptoma kod oboljelih od raka. Pronašli smo 19 malih istraživanja (1274 sudionika) vrlo niske kvalitete. Neka manja istraživanja ukazuju da masaža bez aromaterapije može pomoći olakšati kratkoročnu bol i tjeskobu u oboljelih od raka. Druga mala istraživanja ukazuju da masaža aromaterapijom može ublažiti navedene simptome kroz srednje i dugo vrijeme promatranja. Međutim, kvaliteta dokaza je bila vrlo niska i rezultati nisu bili dosljedni. Temeljem dostupnih dokaza ne možemo biti sigurni da bi te terapije imale ikakvo korisno djelovanje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tihana Arapović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information