Liječenje Kaposijeva sarkoma u djece s HIV-1 infekcijom

Cochrane sustavni pregled istražio je učinkovitost i sigurnost trenutnih terapijskih mogućosti za liječenje Kaposijeva sarkoma (KS). u djece zaražene HIV infekcijom koja se liječe terapijom protiv retrovirusa (ART). Zajednička primjena ART-a i kemoterapije povećava vjerojatnost remisije Kaposijeva sarkoma i smanjuje rizik od smrti u djece inficirane HIV-om s dijagnosticiranim Kaposijevim sarkomom. Autori sustavnog pregleda pronašli su 4 kohortne studije koje su odgovarale kriterijima uključenja. Sve u svemu, unatoč oskudnosti podataka i neprikladnim statističkim metodama, može se izvući zaključak da zajednička primjena ART-a i kemoterapije u usporedbi s kemoterapijom zasebno te zajednička primjena ART-a i kemoterapije u usporedbi s ART-om zasebno povećava vjerojatnost remisije Kaposijeva sarkoma i smanjuje rizik od smrti u HIV-om inficirane djece s dijagnosticiranim Kaposijevim sarkomom. Međutim, kvaliteta ovih dokaza je slaba. Potrebna su daljnja klinička istraživanja o mogućnostima liječenja Kaposijeva sarkoma kod HIV-om inficirane djece.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Prevela: Diana Jurić

Tools
Information