Kratka obiteljska intervencija za shizofreniju

Shizofrenija je ozbiljna duševna bolest koja utječe na čovjekove misli, opažanja i emocije. Istraživanja su pokazala kako je vjerojatnost ponovnog javljanja simptoma bolesti (relapsa) nekoga tko boluje od duševne bolesti veća kada je obitelj previše uključena, neprijateljska, kritična i nezadovoljna - koncept poznat kao "izražene emocije". Pokazalo se kako obiteljske intervencije poboljšavaju ishode za oboljele do shizofrenije te se sada često koriste. Osmišljene su tako da promiču pozitivno obiteljsko okruženje i umanjuju razinu izražavanja emocija unutar obitelji te da pružaju uvid u znakove i simptome duševne bolesti, kako bi članovi obitelji mogli predvidjeti i pomoći u sprječavanju relapsa. Tijekom vremena razvili su se različiti psihosocijalni programi, uključujući grupna savjetovanja za članove obitelji; obiteljsku terapiju; obrazovne grupe za rodbinu; grupna terapija za članove obitelji; i obrazovna predavanja za članove obitelji. Pružaju ih iskusni, educirani stručnjaci za duševno zdravlje, koji rade s obiteljima svaka dva tjedna ili slično, ponekad kroz duga vremenska razdoblja, primjerice cijelu godinu.

Kratka obiteljska intervencija je oblik obiteljske intervencije u kojoj stručnjak za duševno zdravlje obrazuje osobu koja boluje od shizofrenije i članove njezine obitelji o samoj bolesti kroz ograničen broj posjeta.

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature istražuje učinke kratke obiteljske intervencije za oboljele od shizofrenije, u usporedbi sa standardnom ili uobičajenom skrbi. Literatura je pretražena u srpnju 2012. Uključena su četiri randomizirana istraživanja s ukupno 163 pacijenta .Rezultati su bili ograničeni, te nije jasno smanjuju li kratke obiteljske intervencije primitke u bolnicu, broj ljudi koji koriste zdravstvene usluge i povratak bolesti u osoba sa shizofrenijom.Nađeni su određeni dokazi da kratke obiteljske intervencije mogu povećavati razumijevanje bolesti među članovima obitelji. Doduše, svi glavni rezultati nisu bili čvrsti i temelje se na dokazima niske ili vrlo niske kvalitete. Usprkos tome, autori ovog pregleda literature predlažu kako kratke obiteljske intervencije ne bi trebaleo u potpunosti odbaciti. Naime, trenutno ih pacijenti i njihova obitelj traže te je takvo nešto obično moguće organizirati za osobe s duševnim problemima i njihove obitelji kako bi sudjelovali kao dio oporavka.Autori također predlažu da se kratke obiteljske intervencije poboljšaju kako bi postale učinkovitije, ali to bi ovisilo o provođenju većih i boljih istraživanja kratkih obiteljskih intervencija, koji bi mogli doprinijeti boljoj praksi i dovesti do boljih ishoda za osobe koje boluju od shizofrenije.

Ovaj laički sažetak u engleskom originalu napisao je Ben Gray iz udruge RETHINK.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Helena Tomljenović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information