Rana intervencija koju provode roditelji za malu djecu s poremećajem iz spektra autizma

Poremećaji iz spektra autizma (engl. autism spectrum disorders, ASD) pogađaju više od 1% djece i obično se očituju u ponašanju djeteta prije treće godine. Dijete s ASD-om ne razumije kako se ponašati prema drugim osobama, možda nema razvijen jezik ili ne može razumijeti komunikaciju drugih osoba, i može ustrajti na rutinama i ponavljanim ponašanjima. Taj poremećaj djeteta vrlo teško pada roditeljima. Stoga je u ranoj intervenciji vrlo važno pomoći roditeljima u razvijanju strategija za odnos prema djetetu i usmjeravanje djetetovog ponašanja. Ovaj Cochrane sustavni pregled literature je obnovljena verzija pregleda koji je prvi put objavljen 2003, a u koji su bile uključene svega 2 kvalitetne studije. Ovaj Cochrane sustavni pregled temelji se na novom protokolu istraživanja. Uključuje 17 randomiziranih kontroliranih istraživanja, od kojih je većina objavljena nakon 2010. godine. U tim istraživanjima su intervencije koje provode roditelji uspoređene s nikakvom terapijom ili lokalnim uslugama, ili drugim intervencijama usmjerenima na dijete kao što je pohađanje vrtića, ili s drugom vrstom intervencije koju provodi roditelj koja se razlikovala na neki način od glavnog stanja. Rezultati tih istraživanja su zajednički statistički analizirani, što povećava pouzdanost rezultata i daje rezultate veće snage. Procijenjena je kvaliteta dokaza u svim istraživanjima, što je uzeto u obzir prilikom oblikovanja zaključaka.

Istraživanja su se razlikovala po sadržaju za koji su roditelji bili educirani i o duljini vremena kojeg su roditelji proveli s profesionalcima. Roditelji su bili educirani individualno s djetetom ili u skupinama s drugim roditeljima. U većini istraživanja je cilj intervencije bio pomoći roditeljima kako bolje opažati detalje vezane za dijete i kako bolje odgovarati djetetu tijekom njihove komunikacije kako bi se bolje razvile komunikacijske vještine djeteta. 

Zaključno, ovaj Cochrane sustavni pregled literature pronašao je dovoljno dokaza koji pokazuju da se način roditeljske interakcije prema djetetu zaista promijenio kako je bilo planirano. Pregled literature također ukazuje na poboljšanje ishoda u djece, kao što su razumijevanje jezika i težina obilježja autizma kao rezultat intervencija koje su provodili roditelji. Međutim, važni ishodi kao što su drugi aspekti djetetova jezika, djetetove vještine prilagodbe i stres roditelja nisu se promijenili. Dokazi nisu još jaki za bilo koji analizirani ishod. Bilo bi korisno napraviti daljnja istraživanja u ovom području kako bi se osiguralo da znanstvenici mjere rezultate na isti način. 

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information