Sprječavanje krvarenja u ljudi s niskom krvnom koncentracijom trombocita uslijed bolesti koštane srži antifibrinoliticima (traneksamska kiselina i epsilon-aminokapronska kiselina)

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature procijenjeno je da li davanje antifibrinolitika (traneksaminske kiseline i epsilon-aminokapronske kiseline) osobama s niskom krvnom koncentracijom trombocita sprječava nastanak krvarenja i jesu li ti antifibrinolitici povezani s neželjenim učincima. Ciljna skupina su bili ljudi s krvnim (hematološkim) poremećajima koji su imali nisku razinu trombocita i inače su odlazili na transfuzije trombocita. Nisu uključene osobe s poremećajem imunološkog sustava (imunokompromitirani ljudi) s trombocitopenijama jer se oni inače ne liječe transfuzijama trombocita.

Dosadašnje spoznaje

Ljudi s hematološkim (krvnim) karcinomima i drugim krvnim poremećajima (npr. aplastična anemija) su često podložni riziku teških ili po život opasnih krvarenja zbog preniske krvne koncentracije trombocita (trombocitopenija). Trombocitopenija može nastati zbog bolesti koštane srži ili određenih krvnih poremećaja, ali i zbog nekih toksičnih učinaka liječenja (npr. kemoterapija) na koštanu srž. Ti ljudi mogu dobiti preventivne transfuzije trombocita (iz donacija) kako bi se spriječilo krvarenje ako imaju nisku krvnu koncentraciju trombocita. Te transfuzije nisu bez rizika te postoje srednje jake reakcije poput povišene temperature, ali i ozbiljnije ili čak po život opasne posljedice unatoč velikim pokušajima da se spriječe.

Bilo bi korisno osmisliti načine za sprječavanje krvarenja u osoba s trombocitopenijom koji istovremeno umanjuju potrebu za transfuzijama trombocita. Jedan mogući način za postizanje toga je korištenje lijekova antifibrinolitika, poznatijih kao lizinski analozi: traneksaminska kiselina (TXA) i epsilon-aminokapronska kiselina (EACA). Ti lijekovi pomažu u stabilizaciji ugrušaka koji nastaju nakon krvarenja i na taj način umanjuju rizik od daljnjeg krvarenja kao i potrebu za transfuzijom trombocita. Uzimanje TXA i EACA povezano je s određenim rizicima, od kojih je najvažniji poveaćan rizik od nastanka neželjenih krvnih ugrušaka (kao što su duboka venska tromboza (DVT) koja može biti po život opasna).

Obilježja studija

U ovom sustavnom pregledu literature predstavljeni su dokazi svih kliničkih pokusa koji su objavljeni do ožujka 2016. U ovoj obnovljenoj verziji Cochrane sustavnog pregleda pronađeno je sedam randomiziranih kontroliranih pokusa. U tri klinička pokusa još nisu uključeni svi sudionici ili se još traže i ti pokusi nisu dovršeni. Stoga su uklučena četiri randomizirana kontrolna pokusa u kojima je sudjelovalo ukupno 95 sudionika. Studije su se provodile između 1983. i 1995. godine. Podatci iz jednog od pokusa (8 sudionika) su isključeni iz analize rezultata jer je način na koji je sam pokus proveden bio manjkav.

U sva tri klinička pokusa (86 sudionika) koja su uključena u analizu rezultata sudionici su bili odrasli ljudi s akutnom leukemijom na kemoterapiji. Niti jedna studija nije uključila djecu.

Jedna od te tri studije je navela izvore financiranja. Studiju je financirala neprofitna udruga.

Ključni rezultati

U ljudi s hematološkim poremećajima koji imaju nisku krvnu koncentraciju trombocita i koji bi obično bili liječeni transfuzijama trombocita nije sigurno hoće li antifibrinolitici umanjiti rizik od krvarenja i korištenje transfuzija trombocita. Nije sigurno hoće li antifibrinolitici povećati rizik nastanka ugruška. Nije sigurno ni hoće li antifibrinolitici povećati rizik od štetnih učinaka.

Niti jedno istraživanje nije prikazalo podatke o smrtnosti, težim posljedicama transfuzije i o kvaliteti života.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je vrlo niska pa je teško izvući zaključke ili preporučiti nekome kolika je korist i sigurnost antifibrinolitika. Jedini dokazi odnose se na odrasle osobe s akutnom leukemijom na kemoterapiji. Očekuju se rezultati tri istraživanja koja se još provode i za koje se očekuje da će uključiti ukupno 1276 sudionika do 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Josipa Miličević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information