Ambroksol za sprječavanje sindroma respiratornog distresa novorođenčeta kod rizika preranog poroda

Ne postoje dostatni znanstveni dokazi za korisnost rutinske primjene ambroksola za sprječavanje sindroma respiratornog distresa u novorođenčeta kod žena s rizikom preranog poroda.

Sindrom respiratornog distresa nastaje zbog nedostatka surfaktanta (tvari koje smanjuju površinsku napetost) u plućima novorođenčeta. Ove tvari održavaju otvorenim alveole koje su smještene na krajnjim dijelovima dišnih puteva, te na taj način surfaktant moguć ulaz zraka u pluća, disanje i pristup kisika u organizam. Sindrom respiratornog distresa se pojavljuje uglavnom u prijevremeno rođene novorođenčadi. Postoji više pristupa sprječavanju nastanka ovog sindroma, primjerice davanje surfaktanta ili kortikosteroida još prije rođenja. Ambroksol pospješuje uklanjanje bronhalnog sekreta i potiče stvaranje surfaktanta. Primjena ambroksola u trudnica već tijekom prijevremenog poroda ima zaštitni učinak za novorođenčad s manje štetnih nuspojava od prenatalne primjene steroida. Glavne nuspojave ambroksola su proljev, želučane smetnje, mučnina, povraćanje i glavobolja.

Za potrebe ovog Cochrane sustavnog pregleda nije nađena niti jedna klinička studija koja je usporedila ambroksol s deksametazanom (kortikosteroid). Također nije nađena niti jedna studija usporedbe istovremene primjene ambroksola i deksametazona (kortikosteroid) samo s kortikosteroidom ili s placebom (bez lijekova). Ovaj pregled je obuhvatio 14 malih studija koje su uključile 1047 trudnicu (i njihovih 1077 novorođenčadi), a koje su usporedile ambroksol i kortikosteroid (betametazon) ili placebo (bez lijekova). Tri studije nisu imale ishod od interesa za ovaj pregled. Rezultati su temeljeni na dokazima vrlo niske do srednje kvalitete.

Nije nađen jasan dokaz razlike u pojavnosti sindroma respiratornog distresa ili smrtnosti u razdoblju oko rođenja (perinatalnog mortaliteta) u novorođenčadi trudnica koje su primile ambroksol u usporedbi s novorođenčadi trudnica koje su primile kortikosteroid (betametazon) ili placebo odnosno nikakve lijekove. Također nije bilo očite razlike između skupina u pojavnosti mučnine i povraćanja (jedine nuspojave koje su zabilježene u kliničkim ispitivanjima).

U praćenju ostalih mogućih ishoda istraživanja, niti jedna studija nije prikazala pojavnost bronhopulmonalne displazije, periventrikularne hemoragije, nekrotizirajućeg enterokolitisa ili smrtnost trudnica. U jednoj maloj studiji (usporedbe ambroksola s placebom/bez lijeka) nije nađena razlika između skupina ishoda u novorođenčadi s potrebom za mehaničkom ventilacijom ili primjenom plućnog surfaktanta.

Nema dovoljno dokaza za preporuku primjene ambroksola u trudnica s rizikom preranog poroda i sprječavanja sindroma respiratornog distresa u novorođenčadi. Potrebna su dodatna istraživanja ovog područja za procjenu učinkovitosti i sigurnosti tog oblika liječenja.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information