Zonisamid za liječenje esencijalnog tremora

Istraživačko pitanje

Autori ovoga Cochraneovog sustavnog pregleda pokušali su procijeniti djelotvornost i sigurnost zonisamida u ljudi (16 godina ili stariji) s esencijalnim tremorom (ET).

Dosadašnje spoznaje

Esencijalni tremor najčešći je poremećaj pokreta. Iako se smatra benignim poremećajem, s obzirom na očekivano trajanje života, tipično je progresivan i potencijalno onesposobljavajući. Liječenje se prvenstveno temelji na lijekovima (propranolol i primidon kao prvi lijekovi izbora) koji mogu biti nedjelotvorni u 25% do 55% pacijenata. Zonisamid je potencijalno korisno sredstvo za liječenje esencijalnog tremora.

Značajke istraživanja

Pronađeno je jedno istraživanje koje uspoređuje zonisamid s placebom, uključujući ukupno 20 nasumično raspoređenih sudionika s esencijalnim tremorom.

Ključni rezultati

Utjecaj zonisamida na funkcionalne sposobnosti, rizik od prekida liječenja i nuspojave nije siguran je jer je kvaliteta dokaza vrlo niska. Nuspojave su prijavljene samo kod sudionika iz grupe koja je primala zonisamid, što upućuje na mogućnost da su sudionici bili svjesni lijeka kojeg su primali. Kvaliteta života nije procijenjena u uključenoj studiji.

Kvaliteta dokaza

Jedina pronađena studija bila je mala uz mogućnost da su sudionici studije postali svjesni liječenja koje su primali, što znači da ne možemo biti sigurni u profil rizika i koristi ovog liječenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ana Begić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information