Psihosocijalne intervencije za smanjenje korištenja, zloupotrebe i ovisnosti o sedativima

Dosadašnje spoznaje
U ovome Cochrane pregledu analizirana je učinkovitost psihosocijalnih intervencija za liječenje ljudi koji koriste na štetan način, zloupotrebljavaju ili su ovisni o lijekovima benzodiazepinima (BZD). BZD su vrsta lijekova koji se mogu koristiti za liječenje ljudi s anksioznosti, paničnim napadajima, nesanicom i raznim drugim stanjima. Dugotrajno korištenje BZD-a općenito nije preporučljivo i može dovesti do fizičke i psihološke ovisnosti te do pojave simptoma apstinencije nakon smanjenja ili prestanka korištenja. Prethodni sustavni pregledi su, ispitjući tvari kao što su heroin, kokain ili alkohol, ukazali na moguće prednosti psihosocijalnih intervencija u smanjenju korištenja ovih supstanci. Dosada nije postojao Cochrane sustavni pregled literature o psihosocijalnim intervencijama za smanjenje korištenja BZD-a.

Obilježja studija

Pretražene su elektroničke baze podataka i dostupne knjige kako bi se pronašle i prikazale sve studije (objavljene do prosinca 2014.) gdje su sudionici bilo nasumično dodijeljeni aktivnom liječenju s psihosocijalnom intervencijom ili u kontrolnu grupu bez intervencije ili s uobičajenom terapijom (TAU). Uključili smo 25 istraživanja s ukupno 1666 ispitanika koji su zadovoljavali ove kriterije. Studije koje su ispitale dvije psihosocijalne metode, kognitivno bihevioralnu terapiju (KBT) (11 studija, 575 ispitanika) i motivacijsko intervjuiranje (4 studije, 80 ispitanika), bile su dovoljno visoke kvalitete i dovoljno slične kako bi se njihovi podatci zajedno analizirali (meta-analiza). Ostale uključene studije nisu bile predmet meta-analize (10 studija, 1042 ispitanika). Te manje studije su koristile različite pristupe uključujući: pristup prilagođenog pisma i standardiziranih intervjua među pacijentima s njihovim liječnicima opće medicine te tehnike opuštanja.

Ključni rezultati

Rezultati pokazuju da KBT ima kratkoročne korisne učinke, ali se ti učinci nisu zadržali duže od 3 mjeseca. Studije o motivacijskom intervjuiranju (MI) nisu pokazale korist od MI za smanjenje korištenja BZD.

Tri manja istraživanja su se pokazala obečavajućima. Jedna je studija pokazala da su prilagođena pisma liječnika naspram standardnih pisama ohrabrila pacijente da smanje ili ukinu korištenje BZD (jedno istraživanje, 322 ispitanika) gdje su bili dokazi u korist prilagođenih pisama (dvostruki) da će smanjiti BZD korištenje i nakon 12 mjeseci. Istraživanje sa 139 pacijenata koje je usporedilo standardizirane intervjue s uobičajenim liječenjem pokazalo je dokaze o korisnom učinku na smanjenje korištenja BZD kroz 6 i 12 mjeseci, ali ne i 36 mjeseci. Jedno istraživanje o opuštanju, koje je uključilo 60 sudionika i usporedilo opuštanje s uobičajenom terapijom pokazalo je korisne učinke nakon 3 mjeseca praćenja u smislu uspješnog prekida uzimanja BZD-a.

Ostala istraživanja s različitim intervencijama, uključujući davanje knjige o samopomoći, e-savjetovanje i minimalne doze KBT-e nisu pokazale korisne učinke na smanjenje korištenja BZD.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu nisu prikupljeni podatci o kvaliteti života, samoozljeđivanju i nuspojavama.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza nije bila optimalna za mnoge rezultate prikazane u ovom pregledu literature. Neke su se studije oslanjale isključivo na pacijentove samostalne procjene, što nije vrlo pouzdan način mjerenja rezultata, posebno kod zloupotrebe štetnih supstanci. Većina je studija uključila mali broj sudionika, i postoje nedosljednosti u rezultatima studija. Također, neke od manjih grupa su imale loše definiranu kontrolnu grupu (npr. napredna edukacija u liječenju simptoma u odnosu na ograničenu edukaciju o vještinama, ili je u drugoj studiji analizirano liječenje anksioznosti uz opuštanja nasuprot samom opuštanju, ili je provedena usporedba e-savjetovanja sa savjetovanjem u klinici).

Zaključak

KBT je učinkovita u kratkom vremenskom roku (3 mjeseca) za smanjenje korištenja benzodiazepina. Međutim, učinak nije održan i nakon 6 mjeseci ili kasnije. Mogućnost da se uključi naknadna KBT kako bi se postiglo dugoročno smanjenje korištenja treba se istražiti. Trenutno nema dovoljno dokaza koji podupiru korištenje MI za smanjenje upotrebe BZD. Postoje određeni dokazi da su prilagođena pisma koja dolaze od liječnika, standardizirani intervjui i metode opuštanja učinkoviti za smanjenje korištenja benzodiazepina. Trenutno nema dostupnih dokaza za druge psihosocijalne pristupe koji bi mogli biti korisni za smanjenje korištenja benzodiazepina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Josipa Bukić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information