Učinkovitost lijekova koji potiskuju imunološki sustav u osoba s cističnom fibrozom nakon presađivanja pluća

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Pregledani su dokazi koji pokazuju učinke pojedinačnih lijekova ili kombinacije lijekova koji se primjenjuju za sprječavanje odbacivanja presatka pluća u osoba s cističnom fibrozom. Uključene su samo randomizirane studije (one u kojima se nasumičnim odabirom odlučuje koji će lijek dobrovoljci dobiti) koje uspoređuju učinak pojedinačnog lijeka s učinkom kombinacije lijekova ili uspoređuju takav način liječenja s placebom (lažnim lijekom koji nema aktivnog učinka).

Dosadašnje spoznaje

Presađivanje je pluća dostupni i mogući terapijski postupak za osobe s cističnom fibrozom čija su pluća ozbiljno oštećena. Međutim, kao dio prirodnog obrambenog mehanizma, organizam prepoznaje presađena pluća kao tuđe tijelo i pokreće obrambeni sustav da bi ih odbacilo. Takva se pojava naziva odbacivanje presatka. Da bi se odbacivanje spriječilo, daju se lijekovi koji će potisnuti obrambeni sustav primatelja nakon presađivanja. Postoje različite vrste lijekova koje potiskuju različite sastavnice obrambenog sustava. Većina istraživanja o takvim lijekovima uključivala je sve ljude kojima su presađena pluća, a ne samo osobe s cističnom fibrozom koje su se podvrgle presađivanju pluća. Zasad liječnici nisu suglasni oko najboljeg načina za uporabu lijekova koji sprječavaju odbacivanje presatka pluća u osoba s cističnom fibrozom.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do 19. svibnja 2015.

Obilježja studija

Iako su pronađena tri istraživanja o lijekovima za sprječavanje odbacivanja, ona su uključivala osobe s brojnim kroničnim stanjima, a ne samo s cističnom fibrozom.

Ključni rezultati

Pronađene studije prikazale su rezultate svih dragovoljaca i nije bilo moguće izdvojiti rezultate jedinstvene za osobe s cističnom fibrozom. Poslan je upit istraživačima koji su provodili istraživanje, ali do objave ovog sustavnog pregleda nisu poslali podatke koji su bili potrebni za ovu studiju. Ukoliko ti rezultati budu dostupni u budućnosti, biti će objavljeni kad ovaj sustavni pregled bude obnovljen.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirane su studije koje su ispitale lijekove koji potiskuju obrambeni sustav u osoba nakon presađivanja pluća (pregled nije ograničen samo na osobe s cističnom fibrozom) i uključene su samo tri studije za koje su autori pregleda procijenili da imaju visok rizik od pristranosti. Pregled nije pokazao da su neki lijekovi bolji od drugih u smanjenju stope smrtnosti ili akutnog odbacivanja presatka. Ipak, jedan od lijekova (takrolimus) pokazuje manju opasnost od dugoročnog odbacivanja i visokog krvnoga tlaka, ali i veću opasnost od šećerne bolesti. Potrebno je daljnje istraživanje o uporabi lijekova za potiskivanje obrambenog sustava u ljudi s cističnom fibrozom kojima su presađena pluća.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Kristina Ramljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr