Terapija helmintima (parazitskim crvima) za poticanje remisije upalne bolesti crijeva

Upalna bolest crijeva obuhvaća dva poremećaja: ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest. Ove dvije bolesti imaju simptome koji se dijelom razlikuju, a dijelom preklapaju, ali njihov uzrok nije potpuno jasan. Standardna terapija za upalnu bolest crijeva uključuje sulfasalazin, 5-aminosalicilate, steroide, imunosupresive kao što su azatiopirin, 6-merkatopurin i metotreksat te biološke agense kao što je infliximab. Helminti su paraziti nalik crvima, koji nastanjuju veće organizme. Helminti dovode do promjena u imunosnom sustavu domaćina, uključujući i drugačiji imunološki odgovor na antigene, te je ovo od značaja u liječenju upalne bolesti crijeva, za koju se misli da je uzrokovana poremećajem regulacije imunološkog sustava.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda je ispitati učinkovitost i sigurnost terapije helmintima u poticanju remisije kod ljudi s upalnom bolesti crijeva. Pregledom su pronađene dvije randomizirane kontrolirane studije s ukupno 90 sudionika. U jednoj je studiji, kod 54 pacijenta s aktivnim ulceroznim kolitisom, uspoređena terapija helmintima (0,8 ml otopine s 2500 živih jajašaca helminta Trichuris suis), dva puta tjedno u trajanju od 12 tjedana, s odgovarajućim tretmanom placebom (0.8 ml otopine jednakog izgleda bez jajašaca Trichuris suis ). Za trajanja studije nastupilo je nekoliko remisija. Utjecaj terapije helmintima na ove remisije nije opažen. Deset posto (3/30) pacijenata u grupi koja je liječena helmintima postiglo je remisiju bolesti u usporedbi s četiri posto (1/24) u kontrolnoj skupini. Kliničko poboljšanje bilo je češće kod pacijenata u grupi koja je liječena helmintima (43% ili 13/30) u odnosu na skupinu koja je primala placebo (17% ili 4/24). Međutim, moguće je da je ova razlika slučajna. Nije bilo moguće odrediti je li u kojoj od dvije skupine udio pacijenata s nuspojavama veći. Smatra se da opažene nuspojave nisu povezane s tretmanom provedenim u studiji. U drugoj su studiji, kod 36 pacijenata s Crohnovom bolesti, uspoređeni tretmani s različitim dozama helminta (otopina s 500, 2500 ili 7500 jajašaca Trichuris suis) s odgovarajući placebom. Istraživanje je provedeno kako bi se procijenile nuspojave te nije praćena klinička remisija ili kliničko poboljšanje. Količina dostupnih podataka o nuspojavama nakon dva tjedna je bila ograničena i rezultati nepouzdani zbog malog broja pacijenata uključenih u istraživanje. Jedina nuspojava za koju je procijenjeno da je vjerojatno povezana s provedenim tretmanom je bila disgeuzija (poremećen osjet okusa). Ova nuspojava je prijavljena za jednog pacijenta u skupini koja je primala helminte te jednog u skupini koja je primala placebo. Trenutno ne postoji dovoljno dokaza koji bi omogućili čvrste zaključke o učinkovitosti i sigurnosti korištenja helminta za liječenje bolesnika s upalnom bolesti crijeva. Jedini podaci vezani uz kliničko poboljšanje kod bolesnika s aktivnim ulceroznim kolitisom dolaze iz jedne male studije. Ne znamo koliko je korištenje helminta sigurno kod pacijenata s ulceroznim kolitisom i Crohnovom bolesti. Potrebna su daljnja randomizirana kontrolirana istraživanja kako bi se procijenila učinkovitost i sigurnost terapije helmintima kod upalne bolesti crijeva.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Viljemka Bučević Popović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information