Stimulacija leđne moždine za karcinomsku bol odraslih

Pacijenti koji imaju karcinom često trpe bol. Karcinomska bol, odnosno bol povezana s karcinomom je jedan od najgorih simptoma za te pacijente. Taj tip boli ima sklonost pogoršavati se kako rak napreduje. Unatoč boljim analgeticima (lijekovi za suzbijanje boli) i tehnikama, brojni ljudi još uvijek trpe karcinomsku bol.

Tradicionalno se bol uzrokovana rakom kontrolirala lijekovima. Kada ti lijekovi više ne djeluju, mogu se koristiti drugi načini ublažavanja boli, kao što je neuromodulacija (električna stimulacija živaca). Stimulacija kralježnične moždine je najčešća metoda neuromodulacije.

Stimulacija kralježnične moždine (SKM) uključuje stavljanje elektroda na kralježničnu moždinu za kontrolu boli. Te elektrode stvaraju impulse koji mogu smanjiti bol. Ta tehnika je minimalno agresivna. Čini se da SKM ima vrlo malo nuspojava, npr. izaziva umor, u usporedbi s lijekovima koji se koriste za smanjenje boli. Ta tehnika se naveliko koristi kod pacijenata koji ne boluju od karcinoma, tako da je uloga SKM kod karcinomske boli još nejasna.

U prvoj verziji ovog Cochrane sustavnog pregleda cilj autora bio je procijeniti kako SKM djeluje na bol kod zloćudnih bolesti, u usporedbi sa standardnim liječenjem (lijekovima). Također je planirano utvrditi štetne učinke tog liječenja. Kako bi se obnovio taj Cochrane sustavni pregled ponovno je pretražena literatura, i to ona koja je objavljena do listopada 2014; ponovno su pretraženi klinički pokusi koji su upotrijebili SKM kao metodu liječenja boli kod zloćudnih bolesti. Autori nisu pronašli nikakve studije u kojima su ispitanici nasumično razvrstani u skupine (randomizirani), ali su pronašli 4 opažajne studije niza slučajeva (s ukupno 92 ispitanika s karcinomom). Sve su te studije bile male i loše kvalitete.

Ispitanici koji su liječeni pomoću SKM koristili su manje lijekova nego skupina koja se standardno liječila. Glavne nuspojave su bile infekcija i bol na mjestu elektroda, curenje moždano-kralježnične tekućine, pomicanje elektroda i kvar sustava. Međutim, nije bilo moguće zaključiti koje nuspojave su se javljale češće u pacijenata s karcinomom u odnosu na pacijente bez karcinoma.

U ovom trenutku ne postoji dovoljno dobrih kvalitetnih dokaza da bi se znalo je li SKM bolja od lijekova za ublažavanje boli kod pacijenata s karcinomom. Potrebno je više studija koje bi uspoređivale SKM s drugim načinima ublažavanja boli u toj skupini bolesnika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ines Matković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information