Usporedba skrbi koju vodi medicinska sestra u odnosu na liječnika za liječenje astme

Astma je vrlo često kronično stanje, čiji simptomi su nedostatak zraka, kašalj, teško disanje i stezanje u prsima. Simptomi mogu biti trajni ili povremeni. Da bi se astma dobro liječila, i simptomi kontrolirali, potrebni su redoviti pregledi zdravstvenog radnika. Tijekom pregleda se mnogo toga treba rješavati (propisivanje lijekova, edukacija za samoliječenje astme uključujući procjenu korištenja inhalatora, pisane planove liječenja astme, planove samokontrole simptoma i redovite medicinske preglede). Konzultacije kao što su ove, iako važne, dugo traju, opterećuju zdravstvene resurse i povećavaju opterećenost liječnika koji liječe te pacijente. Od 1990-ih se u liječenje oboljelih od astme uvodi skrb koju vodi medicinska sestra. Ovaj Cochrane sustavni pregled je analizom literature istražio da li je skrb koju vodi medicinska sestra učinkovita kao ona koju vodi liječnik.

Pregledana je medicinska literatura kako bi se pronašle nasumične kontrolirane studije koje su usporedile skrb koju vode specijalizirane medicinske sestre u odnosu na skrb od strane liječnika za liječenju astme. Pronađeno je pet studija s 588 odraslih i djece. Studije su bile dobre metodološke kvalitete. Broj pogoršanja astme i razina težine astme nisu se razlikovali na kraju promatranog razdoblja između intervencijske i kontrolne skupine.Samo je jedna studija opisala analizu troškova povezanu s oba tipa skrbi i nije bilo bitne razlike među njima. Također nije bilo razlike u kvaliteti života. Nije pronađena razlika u skrbi koju za oboljele od astme vode medicinske sestre i liječnici. Temeljem relativno malog broja studija u ovom sustavnom pregledu, medicinska sestra može primjereno voditi liječenje kod pacijenata s dobro kontroliranom astmom. Potrebno je napraviti više istraživanja u različitim sredinama i među ljudima s različitim razinama kontrole astme kako bi se prikupili podatci o eventualnim štetnim događajima i zdravstvenim troškovima.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information