Rana intenzivna bihevioralna intervencija za poboljšanje funkcionalnih ponašanja i vještina u male djece s poremećajem iz spektra autizma

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Rana intenzivna bihevioralna intervencija (engl. early intensive behavioral intervention, EIBI) jedna je od najčešće korištenih terapija za djecu koja pate od poremećaja iz spektra autizma (ASD). Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati klinička istraživanja u kojima je ispitan EIBI. Pronađeno je ukupno 5 istraživanja u kojima je provedena usporedba EIBI i generičke specijalne edukacije za djecu s ASD-om u školama. Samo jedno istraživanje nasumično je rasporedilo (randomiziralo) djecu u terapijsku ili usporednu skupinu. Takva znanstvena metodologija smatra se zlatnim standardom za istraživanje djelotvornosti postupaka u medicini. U ostala 4 istraživanja je roditeljima dopušteno da prema svojim željama odrede u koju skupinu će biti dodijeljena njihova djeca. Ispitani su i uspoređeni podatci svih tih 5 istraživanja. U tih 5 istraživanja sudjelovalo je ukupno 203 djece. Sva su djeca bila mlađa od 6 godina kad su započela terapiju. Prema uključenim istraživanjima djeca koja su primala EIBI terapiju imala su bolje rezultate od djece u usporednim skupinama nakon otprilike 2 godine terapije. Učinak je pokazan na testovima adaptivnog ponašanja (ponašanja koja povećavaju neovisnost i mogućnost prilagodbe na okoliš), inteligencije, socijalnih vještina, komunikacije i jezika, simptoma autizma i kvalitete života. Dokazi podupiru uporabu EIBI terapije u određene djece s ASD-om. Međutim, kvaliteta tih dokaza je niska jer je u uključena istraživanja uključen malen broj djece i samo jedno od tih istraživanja bilo je randomizirani kontrolirani pokus.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr