Pomagala za položaj spavanja za djecu s cerebralnom paralizom

Dosadašnje spoznaje

Pomicanje u zglobu kuka (postupno odmicanje natkoljenice od zdjelice) može uzrokovati bol u djece s cerebralnom paralizom. U djece s cerebralnom paralizom koja ne hodaju primjenjuju se pomagala koja sprječavaju pomicanje u zglobu kuka. To je oprema koja osigurava položaj spavanja i primjenjuje se zajedno s pomagalima za stajanje ili sjedenje tijekom dana. Ova pomagala se zajedno nazivaju programom 24-satnog položaja tijela.

Obitelji i zdravstveni djelatnici trebaju pouzdane podatke o učinkovitosti pomagala za osiguravanje položaja tijekom spavanja.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog pregleda je dobivanje dokaza iz randomiziranih kontroliranih kliničkih istraživanja o učinkovitosti pomagala za položaj spavanja djece s cerebralnom paralizom. Randomizirana kontrolirana istraživanja uključuju dvije skupine ispitanika od kojih je jedna skupina podvrgnuta liječenju (eksperimentalna skupina), a druga nije (kontrolna skupina), te se rezultati uspoređuju. Ispitanici se nasumično odabiru za skupine radi bolje usporedivosti, a ishod se onda pripisuje liječenju.

Značajke studija

Provedeno je opsežno pretraživanje literature kako bi se pronašle studije koje odgovaraju na postavljeno pitanje. Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do prosinca 2014. godine.

Ključni rezultati

Nisu nađene randomizirane kontrolirane studije koje su istraživale učinkovitost pomagala za položaj spavanja za ograničavanje pomicanja u kuku.

U dva mala randomizirana kontrolirana istraživanja je uspoređena kvaliteta sna sa i bez pomagala za položaj spavanja. U jednoj od ovih studija je ispitivana bol sa i bez pomagala za položaj spavanja. Ovo su bila križna istraživanja (zamjena eksperimentalne i kontrolne skupine tijekom istraživanja). To znači da je u djece tijekom nekoliko noći korišteno pomagalo i nakon toga nekoliko noći nije, odn. obrnuto. Randomiziran je redoslijed primjene ili ne-primjene pomagala.

Uključeno je 21 dijete s cerebralnom paralizom kod kojih je primjenjivano pomagalo za položaj spavanja. Jedna studija je provedena u laboratoriju za spavanje, a druga u kućama djece. Niti jedna studija nije našla razlike u kvaliteti spavanja ili pojavnosti boli nezavisno od primjene pomagala. Ove rezultate treba oprezno tumačiti budući da je broj ispitanika mali, a djeca su već prethodno koristila ova pomagala. Nađeni su propusti u izvedbi studija i prikaza rezultata.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza o učinkovitosti pomagala za položaj spavanja u djece s cerebralnom paralizom je niska i potrebna su kvalitetna istraživanja za pouzdane podatke za donošenje odluke o primjeni ovih pomagala.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information