Liječenje antibioticima akutne upale srednjega uha (otitis media) s izljevom u djece

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je učinke antibiotske terapije koja se uzima na usta u usporedbi s placebom, nikakvom terapijom ili drugim vrstama terapije u djece s akutnom upalom srednjeg uha s izljevom (OME).

Dosadašnje spoznaje

Akutna upala srednjeg uha s izljevom je jedna od najčešćih bolesti ranog djetinjstva. Akutna upala srednjeg uha s izljevom podrazumijeva prisutnost tekućine u prostoru srednjeg uha iza bubnjića. To stanje može uzrokovati poteškoće sa sluhom, što potom potencijalno utječe na djetetovo ponašanje, jezik i napredak u školi. Kod otprilike jednog od troje djece s akutnom upalom srednjeg uha s izljevom pronađu se bakterije u tekućini srednjeg uha. Stoga je predloženo kako bi antibiotici mogli imati povoljan učinak u djece s akutnom upalom srednjeg uha s izljevom.

Obilježja uključenih istraživanja

Ovaj je sustavni pregled uključio istraživanja dostupna do 14. travnja 2016. Ukupno 25 studija (3663 djece) zadovoljavalo je uvjete za uključenje. Dva istraživanja nisu prikazala rezultate od interesa za ovaj pregled, što ostavlja 23 studije (3258 djece) za analizu. Za sve smo studije procijenili da imaju nizak do srednji rizik od pristranosti. U 23 studije korišteno je mnogo različitih antibiotika i djeca su bila različitih dobi te bolovala od akutne upale srednjeg uha s izljevom u različitom trajanju. Studije su ispitivale povoljne učinke antibiotika u različitim vremenskim intervalima nakon primjene terapije.

Ključni rezultati

Najvažniji ishodi koje smo mjerili bile su razlike u udjelu djece koja više nisu bolovala od akutne upale srednjeg uha s izljevom dva do tri mjeseca nakon početka terapije te nuspojave antibiotika (proljev, povraćanje i kožni osip).

Pronašli smo dokaze srednje kvalitete (u šest ispitivanja koja su uključivala ukupno 484 djece) u prilog tome da djeca liječena antibioticima koji se uzimaju na usta imaju veću vjerojatnost izlječenja akutne upale srednjeg uha s izljevom dva do tri mjeseca nakon početka davanja terapije u usporedbi s onima kojima je propisana kontrolna terapija. Potreban broj liječene djece za dobivanje jednog povoljnog rezultata (NNTB - Number Needed To Benefit) bio je petero. S druge strane, postoje dokazi (međutim niske kvalitete; pet ispitivanja sa 742 djece) koji ukazuju na to da djeca liječena antibioticima koji se uzimaju na usta imaju veći rizik od proljeva, povraćanja ili kožnog osipa od onih s pripisanom kontrolnom terapijom. Broj liječene djece potreban za jedan štetan rezultat (NNTH - Number Needed To Harm) iznosio je 20.

Po pitanju sekundarnog ispitivanog ishoda izlječenja akutne upale srednjeg uha s izljevom u bilo kojem vremenu, pronašli smo dokaze niske do srednje kvalitete iz pet naših analiza gdje smo kombinirali podatke iz 2-14 studija (statističke analize koje se nazivaju meta-analize) o povoljnom učinku antibiotika, s NNTB-om u rasponu od tri do sedam. Vremenski rasponi bili su od 10 do 14 dana do šest mjeseci.

Što se tiče ostalih sekundarnih ishoda, samo dva istraživanja (849 djece) opisivala su sluh između drugog i četvrtog tjedna te pritom pronašla suprotstavljene rezultate. Nijedno od istraživanja nije sadržavalo podatke o govoru, jeziku i kognitivnom razvoju niti o kvaliteti života. Dokazi niske kvalitete nisu pokazali povezanost između antibiotika koji se uzimaju na usta i smanjenja broja umetanja ventilacijskih cjevčica (dva istraživanja, 121 dijete) ili nuspojava na bubnjiću (jedno istraživanje, 103 djece). Dokazi niske kvalitete su govorili u prilog tome da djeca na terapiji antibioticima imaju manji rizik od razvitka akutnih epizoda upale srednjeg uha (infekcije uha) unutar četiri do osam tjedana (pet istraživanja, 1086 djece; NNTB 18) te unutar šest mjeseci nakon početka terapije (dva istraživanja, 199 djece; NNTB 5). Ipak, treba istaknuti da povoljan učinak antibiotika na epizode infekcije uha unutar četiri do osam tjedana gubi na značenju kad se isključe istraživanja s visokim rizikom pristranosti.

Kvaliteta dokaza

Dostupni su dokazi srednje kvalitete u prilog tome da antibiotici uistinu imaju povoljan učinak u djece s akutnom upalom srednjeg uha s izljevom po pitanju njegovog izlječenja u različitim vremenskim intervalima te smanjivanja akutnih epizoda upale srednjeg uha u pratećem vremenskom periodu u usporedbi s kontrolnom skupinom ispitanika. Dostupni su dokazi niske kvalitete koji govore da djeca liječena antibioticima imaju veći rizik od proljeva, povraćanja i kožnih osipa od onih koji primaju kontrolno liječenje. Trenutno samo dva ispitivanja procjenjuju učinak antibiotika na sluh i ta su istraživanja pokazala suprotstavljene rezultate (dokazi niske kvalitete). Dokazi niske kvalitete nisu pokazali povezanost između antibiotika i manjeg broja umetanja ventilacijskih cjevčica ili štetnih posljedica za bubnjić.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Lucija Ana Trtanj
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information