Usporedba učinaka inhibitora enzima koji pretvara angiotenzin (inhibitori ACE) i blokatora receptora za angiotenzin u primarnoj hipertenziji (povišenom krvnom tlaku)

Uvod

Hipertenzija, ili trajno povišenje krvnoga tlaka iznad 140/90 mm Hg čest je rizični čimbenik povezan s moždanim udarom i srčanom bolesti. Da bi se spriječile te komplikacije, hipertenziju se liječi inhibitorima enzima koji pretvara angiotenzin (inhibitori ACE) i blokatora receptora za angiotenzin (ARB), pri čemu se često ARB rabi umjesto inhibitora ACE zato što se za ARB drži da imaju manje neželjenih popratnih pojava. No, dok postoje istraživanja koja su pokazala preventivno djelovanje inhibitora ACE, takvih studija nema za ARB. Zato je napravljena provjera te zamjene analizom studija koje su izravno uspoređivale inhibitore ACE i ARB.

Značajke sustavnoga pregleda

Pretražene su baze podataka za randomizirane kontrolirane studije (klinička istraživanja u kojima se ljudi slučajno razvrstavaju u jednu od dvije ili u više skupina koje se liječe) osoba s nekontroliranom ili kontroliranom hipertenzijom, sa ili bez drugih rizičnih čimbenika (to je neka značajka osobe, njezin način života ili okružje koje utječe na vjerojatnost nastanka bolesti). Pretražene su baze podataka do srpnja 2014.

Glavni rezultati

Nije nađena pouzdana razliku između inhibitora ACE i ARB za ukupan broj smrti, smrti zbog srčane bolesti ni moždane kapi. No, zaključci se ne mogu sami za sebe smatrati da ARB donosi dobrobit sličnu onoj koju donose inhibitori ACE kad se usporede s placebo-liječenjem. ARB doista imaju 1,8% manju vjerojatnost u tijeku 4,1 godine liječenja da ih liječnik prestane davati zbog neželjenih popratnih učinaka, što znači da za svakih 55 ljudi koje se 4,1 godinu liječi ARB-om umjesto inhibitorom ACE, jedna bi se osoba poštedjela neželjenih popratnih učinaka koji bi uzrokovali prekid liječenja. Ta razlika učestalosti neželjenih popratnih učinaka uglavnom je sadržana u višoj stopi suhoga kašlja u osoba koje uzimaju inhibitore ACE.

Kvaliteta dokaza

Ukratko, iako se ARB podnose malo bolje nego inhibitori ACE, postoji više kvalitetnih dokaza koji podupiru primjenu inhibitora ACE za prevenciju smrti, moždanog udara i srčane bolesti, i to treba uzeti u obzir prije negoli se ARB-u dade prednost pred inhibitorima ACE.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Preveo: Matko Marušić

Tools
Information