Vitrektomija za liječenje idiopatske rupture makule

Dosadašnje spoznaje
Ruptura makule ili makularna rupa je defekt u mrežnici oka (sloj tkiva u stražnjem dijelu oka koji je osjetljiv na svjetlost) koji se razvija u predjelu koji se naziva fovea (dio oka koji je odgovoran za oštrinu vida) i uzrokuje tamnu malu mrlju u središnjem vidnom polju i nastanak kratkovidnosti, a navlastito poteškoće pri čitanju slova normalne veličine. Takav defekt se može pojaviti u ljudi koji su veoma kratkovidni (oni koji ne vide jasno na daljinu) ili nakon ozljede oka, a u velikoj većini slučajeva uzrok nije poznat (tada kažemo da je poremećaj "idiopatski").

Više od 10 godina za liječenje cjelovitog defekta makule koristi se operacija zvana vitrektomija (lat. pars plana vitrectomia). Liječenje je nužno jer ako se defekt ne liječi, uzrokuje slijepu točku u centru vida koja se samo u rijetkim slučajevima može sama od sebe popraviti. Vitrektomija je kirurška tehnika koja uključuje uklanjanje staklastog tijela (želatinozno tkivo koje ispunjava unutrašnjost oka). Operater uvodi tanke male cjevčice u oko kroz rez bjeloočnice ili rez kroz stijenku oka da se smanji trakcija koju staklasto tijelo vrši na središnji dio mrežnice oka i područje blizu defekta. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ispitati rezultate kliničkih pokusa u kojima je istražena oštrina vida nakon vitrektomije za makularne defekte za koje nije poznat uzrok nastanka.

Obilježja istraživanja
Uključene su tri studije, koje su objavljene između 1996. i 2004. godine. Provedene su u SAD-u i Velikoj Britaniji. Uključile su 270 analiziranih očiju i usporedile učinak vitrektomije i promatranja 6 ili 12 mjeseci nakon operacije. Obuhvaćena su sva istraživanja dostupna do ožujka 2015.

Ključni rezultati
Vitrektomija poboljšava oštrinu vida ispitanika s makularnom rupturom za oko 1,5 liniju na testu vidne oštrine. Zatvaranje makularne rupe vitrektomijom uspješnije je od samog promatranja, što dokazuje 76% uspješnog zatvaranja u odnosu na 11% zatvaranja u skupini koja je samo promatrana.

Kirurški zahvat za kataraktu (mrenu) bio je čest u očiju liječenih vitrektomijom. Najveća studija pokazuje da u 5% slučajeva poslije vitrektomije nastupa odvajanje (ablacija) mrežnice.

Kvaliteta dokaza
Dokazi su umjerene kvalitete, jer u studiji nije korišteno zasljepljivanje ispitanika.

Zaključak
Vitrektomija je učinkovita za poboljšanje oštrine vida, što rezultira vidnim poboljšanjem zatvaranja makularnog defekta u ispitanika. Međutim, obzirom da je tehnika vitrektomija od datuma provođenja uključenih istraživanja poboljšana upotrebom malog reza i izvanbolničke skrbi, rezultati ovog sustavnog pregleda se ne moraju nužno odnositi na suvremenu kirurgiju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Petar Ramljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information