Aerobna tjelovježba za odrasle s hematološkim zloćudnim bolestima

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su postojeći dokazi u svezi s učinkom aerobne tjelovježbe i standardne skrbi u usporedbi sa samom standardnom skrbi u odraslih sa zloćudnim hematološkim bolestima. Pronađeno je devet nasumičnih kontroliranih istraživanja.

Dosadašnje spoznaje

Hematološka zloćudna bolest je tumor mijeloidnih ili limfnih stanica. Limfomi, leukemije, mijelomi, mijelodisplastični sindromi i mijeloproliferativne bolesti su hematološke zloćudne bolesti. Te bolesti čine oko 10% novih dijagnoza raka u Sjedinjenim državama, a obilježavaju ih jako varijabilni i različiti smjerovi liječenja i prognoze. Postoji nekoliko načina liječenja za ljude koji pate od hematoloških zloćudnih bolesti, od pristupa aktivnog nadzora do liječenja jednim ili pomoću više lijekova (kombinacija lijekova) - kemoterapije, radioterapije, imunoterapije i autologne (donor i primatelj su jedna osoba) ili alogenske (donor i primatelj su dvije osobe) transplantacije matičnih stanica. Nadalje, pruža se najbolja potporna skrb kako bi se pacijenti osjećali što ugodnije i kako bi se spriječile, kontrolirale ili liječile komplikacije i nuspojave. Iako pacijenti s hematološkim zloćudnim bolestima moraju izdržati duge faze terapije i nepokretnosti koje smanjuju razinu njihove fizičke sposobnosti, još uvijek im se savjetuje da odmaraju i izbjegavaju teže fizičke napore. Ova se preporuka djelomično vezuje uz smanjen broj crvenih krvnih zrnaca i trombocita od čega pati velik broj pacijenata. Nesposobnost obavljanja dnevnih aktivnosti ih ograničava, smanjuje njihovu kvalitetu života i može utjecati na medicinsku terapiju.

Obilježja studija

Pretraženo je nekoliko baza medicinske literature te je uključeno 5 randomiziranih kontroliranih istraživanja u kojima je sudjelovalo 818 ispitanika. Te studije su uspoređivale standardnu skrb i tjelovježbu namijenjenu poboljšanju dišnog sustava sa samom standardnom skrbi. Većina ljudi bolovala je od akutne leukemije, višestrukog mijeloma ili limfoma. U pet su istraživanja ispitanici primili svoje matične stanice ili donirane matične stanice. Aerobne vježbe su se sastojale od nekoliko programa hodanja različitog trajanja i intenziteta. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2014.

Ključni rezultati

Nijedno od uključenih istraživanja nije promatralo cjelokupno preživljavanje, iako su tri istraživanja opisala broj umrlih sudionika tijekom trajanja istraživanja ili tijekom prvih 100 dana. Nema dokaza o različitim ishodima između skupine koja je vježbala i kontrolne grupe.

Četiri su istraživanja mjerila kvalitetu života. Jedno smo istraživanje odbacili iz analize zbog razlika među grupama na osnovici. Preostala tri istraživanja su pokazala poboljšanja u kvaliteti života nakon tjelovježbe za ruke. Četiri su istraživanja procjenjivala fizičko funkcioniranje, depresiju i anksioznost te smo ih kombinirali u statističkoj analizi (metaanalizi). Tjelovježba je imala koristan učinak na tjelesno funkcioniranje i depresiju, ali nema jasnih dokaza o razlici između vježbe i kontrole anksioznosti. Sedam je istraživanja procjenjivalo umor, a oni koji su vježbali imali su bolje rezultate.

Osam je studija ispitalo razinu fizičke izvedbe (npr. aerobni kapacitet, srčano-žilnu izdržljivost) a u sedam tih istraživanja smo pronašli tendenciju ili statistički značajno poboljšanje u ruci koja je vježbala.
Tri su istraživanja mjerila ozbiljne nuspojave, a jedno je istraživanje prijavilo nuspojave, ali su rezultati tih istraživanja neuvjerljivi.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta uključenih dokaza je umjerena za smrti, fizičko zdravlje i umor, niska za cjelokupnu kvalitetu života, depresiju, anksioznost, štetne učinke, teže štetne učinke te jako niska za fizičku izvedbu. Glavna su ograničenja bila ta da sudionici, liječnici i ocjenjivači ishoda nisu bili zaslijepljeni te nizak broj sudionika u uključenim istraživanjima, što je značilo da nismo mogli isključiti mogućnost da su intervencije imale malog ili nikakvog učinka.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marija Lučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save