Akupunktura za liječenje uganuća gležnja kod odraslih

Akutno uganuće gležnja je iznenadna ozljeda ligamenata gležnja (čvrstih veza tkiva koje povezuju i stabiliziraju kosti u gležnju). To je jedna od najčešćih ozljeda u općoj populaciji kao i kod sportaša. Akupunktura se često koristi za liječenje uganuća gležnja u istočnim azijskim zemljama. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti koristi i štete akupunkture kao terapije za liječenje uganuća gležnja u odraslih. Pretraživana je medicinska literatura objavljena do svibnja 2013. godine.

Sustavni pregled uključio je 20 istraživanja koje obuhvaćaju 2012 ispitanika s uganućem gležnja. Ta istraživanja su se razlikovala jedno od drugog na mnogo načina i uspoređeni su različiti tipovi akupunktura s raznovrsnim standardnim kontrolnim intervencijama. Većina istraživanja navela su samo “stopu izlječenja” – broj sudionika koji su se oporavili u određeno vrijeme. Nijedno istraživanje nije navelo pacijentovu vlastitu procjenu funkcije. Samo je jedno istraživanje navelo štetne učinke akupunkture i opisalo probleme na koži kod pojedinaca koji su primali bezreceptne tradicionalne kineske biljne obloge kao kontrolnu intervenciju. Većina istraživanja je imala metodološke nedostatke, što njihove rezultate čini manje pouzdanima; na primjer, većina istraživanja je pogriješila što nije osigurala da sudionici ne znaju koja im je intervencija pružena (ispitivanje nije bilo dvostruko slijepo).

Jedno istraživanje, koje je usporedilo akupunkturu s nikakvim liječenjem, utvrdilo je da je više ljudi izliječeno akupunkturom. Većina od osam istraživanja koja su usporedila akupunkturu s nekom drugom standardnom terapijom pronašla je da je stupanj izlječenja veći u skupini liječenoj akupunkturom. Međutim, pronađeno je da udruživanje ovih rezultata nije dalo uvjerljive dokaze da je akupunktura dovela do veće stope izlječenja.

Četrnaest istraživanja je usporedilo akupunkturu s različitim ne-kirurškim terapijama, poput obloga od kineskog bilja, tople i hladne vode, ledenih obloga, kineskim biljnim lijekovima koji se uzimaju na usta i elastičnim zavojima. Neka istraživanja su pronašla veću korist akupunkture, neka veću korist drugih terapija i neka su pronašla da nema dovoljno dokaza između dviju ispitivanih terapija. Zajedničkom analizom rezultata iz 11 istraživanja koja uspoređuju akupunkturu s drugim ne-kirurškim intervencijama pronađeno je da je akupunktura učinkovitija, ali taj dokaz nije bio dosljedan.

Zaključno, u ovom trenutku nije moguće zaključiti je li akupunktura učinkovitija u odnosu na druge standardne metode za liječenje uganuća gležnja kod odraslih zbog veoma niske kvalitete raspoloživih dokaza. Budući da štetni učinci terapije akupunkturom nisu opisani u većini studija, autori sustavnog pregleda nisu mogli izvući nikakve zaključke o sigurnosti akupunkture. Potrebne su nove, velike, visoko kvalitetne studije o akupunkturi kao terapiji za iznenadna uganuća gležnja u odraslih.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveli: Ante Majer i Zrinka Pribudić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information